Bruksrundan

En runda som omfamnar stora delar av Upplands brukssamhällen och deras kyrkor.

En ganska omfattande runda med totalt nio stopp. Kör en intensiv dag eller dela upp den på två dagar och övernatta i någon av bruksorterna.

  • Lövstabruks kyrka - ”En orgel med stjärnstatus berättar om sitt liv”
  • Forsmarks kyrka - ”Det är något speciellt med korfönstret ...”
  • Films kyrka - ”En okänd kärlekshistoria med värdefulla gåvor”
  • Hökhuvuds kyrka - ”Det försvunna Jesusbarnet i altarskåpet”
  • Dannemora kyrka - ”Rosenkransmadonnan, den innerliga och mystiska traditionen”
  • Österbybruks kyrka - ”Josef från Arimatala, en resa från Jerusalem till Österbybruk”
  • Hargs kyrka - ”Där pilgrimslederna möts och du möter heliga Birgitta”
  • Skäfthammars kyrka - ”Smedsläktaren. En modern 1600-talslösning”
  • Morkarla kyrka - ”Livshjulet, om människans makt och maktlöshet”

Installera Storyspot

Storyspot är en fristående app för mobiltelefon. För att ta del av berättelserna behöver den finnas installerad på din mobiltelefon.

Ladda ner Storyspot här:

Storyspot för Android

Storyspot för iOS/iPhone