Biskop em Ragnar Persenius vapen

Varje biskop får sitt eget vapen formgivet för att representera just honom eller henne. Biskop emeritus Ragnar Persenius vapen formgavs av heraldikern Bengt Olof Kälde, som beskriver vapnet på den här sidan.

Skölden

"Kvadrerad av rött, vari ett genomgående kors av guld, och av guld, vari en nedhängande druvklase med ett utväxande vinblad på var sida. Skölden är timbrerad med en mitra och överlagd en kräkla av guld."

Valspråk

Dispensatores gratiae dei - Förvaltare av Guds nåd.

Symbolbakgrund

Första och fjärde fältet uppvisar Uppsala ärkestifts korsvapen, känt sedan ärkebiskop Nils Allessons sigill 1296. Andra och tredje fälten visar biskopens personliga vapenbild, druvklasen, som syftar på Herrens Heliga Nattvard.

Mottot är hämtat från Första Petrusbrevet 4:10:

Tjäna varandra, var och en med den nådegåva har har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former.