Vintervy från Vaksala kyrkogårds minneslund
Foto: Henrik Zetterberg

Vinter på kyrkogårdarna

Sanda, ploga, skotta – göromålen är många – när snön lyser vit.

Snö, ljus och träd

Oavsett snömängd går en del tid även åt att både se över utbrunna ljus på våra kyrkogårdar samt underhåll av våra träd. Likaså kan buskage och häckar stå på tur för beskärning.