Vintervy från Vaksala kyrkogårds minneslund
Foto: Henrik Zetterberg

Vinter på kyrkogårdarna

Sanda, ploga, skotta – göromålen är många – när snön lyser vit.

Snö, ljus och träd

Oavsett snömängd går en del tid även åt att både se över utbrunna ljus på våra kyrkogårdar samt underhåll av våra träd. Likaså kan buskage och häckar stå på tur för beskärning.

Gamla kyrkogården

Gamla kyrkogården med sina många lövträd och vackra alléer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.

Gamla Uppsala kyrka med tillhörande stenmur en solig sommardag

Gamla Uppsala kyrkogård

Gamla Uppsala kyrkogård med sin långa och anrika historia, ligger på samma ås som de tre kungshögarna.

Vaksala kyrkogård

Vaksala kyrkogård i Uppsalas östra del har en tydlig landsbygdskaraktär. Både Vaksala kyrka och dess kyrkogård är från medeltiden.

Berthåga kyrkogård

Berthåga kyrkogård är en 54 hektar stor begravningsplats som har inspirerats av den uppländska naturen och är belägen i den västra delen av Uppsala.

Hammarby kyrkogård

Hammarby kyrkogård är en vacker plats, belägen i närheten av Dag Hammarskjölds väg och Ultuna.

Ulleråkers kyrkogård

Ulleråkers kyrkogård är en avskild och rofylld plats belägen i närheten av Dag Hammarskjölds väg och Ulleråker.