Foto: Henrik Zetterberg

Vår på kyrkogårdarna

Vintern släpper sitt grepp och sakta övergår det till vår.

När det blir vår

På kyrkogårdarna påbörjas arbetet med borttagningen av sand och grus från vinterarbetet. Inför påsken ställs beställda påskliljor ut. Ytterligare vårtecken är att redskap hängs ut på servicestationerna, att vattnet sätts på och att kyrkogårdarna vårstädas.

Inför sista april planteras beställda penséer och i maj startar gravskötseln för de som har tecknat skötselavtal.

Gamla kyrkogården

Gamla kyrkogården med sina många lövträd och vackra alléer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.

Gamla Uppsala kyrka med tillhörande stenmur en solig sommardag

Gamla Uppsala kyrkogård

Gamla Uppsala kyrkogård med sin långa och anrika historia, ligger på samma ås som de tre kungshögarna.

Vaksala kyrkogård

Vaksala kyrkogård i Uppsalas östra del har en tydlig landsbygdskaraktär. Både Vaksala kyrka och dess kyrkogård är från medeltiden.

Berthåga kyrkogård

Berthåga kyrkogård är en 54 hektar stor begravningsplats som har inspirerats av den uppländska naturen och är belägen i den västra delen av Uppsala.

Hammarby kyrkogård

Hammarby kyrkogård är en vacker plats, belägen i närheten av Dag Hammarskjölds väg och Ultuna.

Ulleråkers kyrkogård

Ulleråkers kyrkogård är en avskild och rofylld plats belägen i närheten av Dag Hammarskjölds väg och Ulleråker.