Foto: Henrik Zetterberg

Vår på kyrkogårdarna

Vintern släpper sitt grepp och sakta övergår det till vår.

När det blir vår

På kyrkogårdarna påbörjas arbetet med borttagningen av sand och grus från vinterarbetet. Inför påsken ställs beställda påskliljor ut. Ytterligare vårtecken är att redskap hängs ut på servicestationerna, att vattnet sätts på och att kyrkogårdarna vårstädas.

Inför sista april planteras beställda penséer och i maj startar gravskötseln för de som har tecknat skötselavtal.