Foto: Sara Bruggeman

Upplev naturen och var med och skapa biologisk mångfald

Biologisk mångfald, vad är det och varför är det viktigt? Vad kan vi göra för att stärka den biologiska mångfalden?

Biologisk mångfald behövs

Gräs, ängar, åkrar, skogar, dungar och buskage … Biologisk mångfald innebär att vi har ett landskap, en omgivning med många olika naturtyper och stor genetisk variation inom arter. I de olika naturtyperna trivs många olika arter där varje art har en tillräckligt stor population för att det ska finnas en god genetisk variation inom arten.

Ett myller av liv

Biologisk mångfald behövs för att vi ska kunna leva på jorden. När det finns ett myller av liv i marken, som maskar, svampar och annat, när luften surrar av bin och andra pollinatörer, när växter och träd av många olika sorter finns – då finns det möjlighet för oss människor att producera mat och läkemedel. Vi behöver till exempel pollinatörer till mycket av vår växtbaserade föda, och med växterna kan vi även få fram mediciner som bygger på substanser ifrån växtriket. Inte minst så renar bland annat träden luften vi andas in och ger oss välbehövlig svalka en varm dag.

Hantera klimatförändringar

Bin som samlar pollen bland Berthågas solrosor. Och precis som solrosorna hämtar vi solenergi som ger oss klimatsmart el på Berthåga kyrkogård och krematorium. Foto: Sara Bruggeman

Men den biologiska mångfalden är även väldigt viktig för att hjälpa oss att kunna hantera klimatförändringarna. Ju mer varierad och rik den biologiska mångfalden är, desto större motståndskraft har den mot yttre hot, som till exempel att medeltemperaturen stiger.

Upplev naturen

Berthåga kyrkogård är en fantastisk plats om du vill uppleva biologisk mångfald i en stadsnära miljö. Här finns flera olika naturtyper – äng, skogsmark och vattendrag bland annat. Tanken när kyrkogården planerades var att den skulle återspegla naturen i det uppländska landskapet.

Variationen av naturtyper gör att många olika växter och insekter trivs. Det finns bland annat gott om rödlistade (utrotningshotade) fjärilsarter som trivs på kyrkogården.

Här finns även en orkidéart och eftersom några av ytorna sköts som äng finns det gott om blommor som är typiska för slåtterängar och som även är viktiga för olika pollinatörer.

När ängarna skulle sås in ombads de anställda på kyrkogården att samla in fröer. Det är dessa insamlade fröer som nu ger Berthåga kyrkogård dess rika blomning och biologiska mångfald. Så välkommen till Berthåga kyrkogård för att uppleva ett Uppland i miniatyr när det gäller växter och insekter.

Ängsmark

Uppsala kyrkogårdar arbetar kontinuerligt med att öka andelen ängsmark där det är möjligt. Senaste tillskottet finns på Vaksala kyrkogård som sedan 2018 fått stora ytor omvandlade från gräsmatta till äng. Ta gärna en promenad och kika!

Stärk den biologiska mångfalden

Vad kan jag som privatperson göra? Ganska mycket! Visst är det olika hur mycket som går att göra beroende på om man bor i villa med trädgård eller i lägenhet utan balkong, men det finns alltid saker att göra som stärker den biologiska mångfalden och som därmed stärker naturens möjlighet att hantera klimatförändringarna.

Ett insektshotell. Foto: Tania Malréchauffé

Här kommer några exempel …

  • Upplåt ytor på tak, balkong och trädgård till olika växter för våra pollinerande insekter. Plantera gärna växter och blommor som lokalt hör hemma där du bor och som uppskattas av pollinatörer. En plantskola eller trädgårdshandel kan ge dig råd kring detta.
  • Locka nyttiga pollinerare och sätt upp ett insektshotell.
  • Visa hänsyn i naturen och skräpa inte ner. Plocka gärna upp skräp efter andra och visa på så sätt vägen. Plogga – plocka upp skräp samtidigt som du tar en löprunda!
  • Om du har en gräsmatta, spara delar av den för blommor och våra pollinerarvänner. En hårt klippt gräsmatta har ungefär samma biologiska mångfald som betong. 
  • Återvinn och handla lokalt. Håll utkik efter närproducerade, certifierade, rättvisemärkta och ekologiska produkter.