Foto: Henrik Zetterberg

Ulleråkers kyrkogård

Ulleråkers kyrkogård är en avskild och rofylld plats belägen i närheten av Dag Hammarskjölds väg och Ulleråker.

En vackert inringad kyrkogård

Ulleråkers kyrkogård är förmodligen Uppsalas minst kända begravningsplats. Platsen är vackert och stilla inringad av skog och en stenmur, i närheten av Ulleråkers sjukhus. I nuläget hyser den ca en hektar stora kyrkogården få gravvårdar.

Emellertid har omkring 1 300 personer blivit gravsatta där, mestadels patienter men även personal. Träkorsen som förr utmärkte avlidna patienters gravar, är sedan länge borta. Idag finns endast tolv gravstenar över döda patienter bevarade.

Upsala hospital och asyl

begärde att anlägga en egen begravningsplats i anslutning till sjukhuset Ulleråker. Att ha en begravningsplats var en del av sjukhusets ansvar. Sjukhuset kom att fungera som ett samhälle i samhället.

Kyrkogården invigdes 1909. Stenmuren som ramar in kyrkogården byggdes av personal och patienter och stod klar 1932. Den sista patienten gravsattes 1954 men i personalgravarna har det gravsatts senare, så sent som 2009.

Kyrkogården på Ulleråker

avspeglar och är en förlängning av det samhälle som mentalsjukhuset utgjorde. Patienterna hade knappt någon kontakt med yttervärlden och endast ett fåtal gravvårdar för patienter finns kvar. Gravarna belägna längs muren är personalgravar, vilket symboliskt kan betraktas som att personalen, även efter döden, vakar över sina patienter.

Kyrkogården sköttes av arbetslag bestående av patienter och vid en patientbegravning närvarade i princip endast präst, personal och andra patienter.

Det stora träkorset

som pryder kyrkogården invigdes av domprosten 1957.

Kyrkogården idag

sköts sedan 1989 av Uppsala kyrkogårdar (dåvarande Uppsala kyrkliga samfällighet).