Foto: Henrik Zetterberg

Sina djupa rötter slå...

... i evighetens sommar - En broschyr om Uppsalas begravningsplatser, kyrkogårdar och kapell.

Med denna broschyr önskar vi att presentera och gestalta Uppsalas kyrkogårdar och det rika kulturarv som finns mitt ibland oss.

Uppsala kyrkogårdar är en del av Svenska kyrkan Uppsala och Uppsala pastorat. Det innefattar församlingarna: Helga Trefaldighet, Gottsunda, Vaksala, Gamla Uppsala och Domkyrkoförsamlingen.

Här kan du läsa broschyren direkt på webben: