Foto: Sara Bruggeman

Förberedelser inför kyliga temperaturer 

Nyhet Publicerad

Från och med vecka 43 påbörjas vattenavstängningen på kyrkogårdarna i Uppsala.

Vattenavstängning inför vintersäsongen

När graderna börjar krypa nedåt stängs sommarvattenledningarna av på kyrkogårdarna. 

Från och med vecka 43 kommer ledningarna och bevattningen att tömmas och blåsas med tryckluft för att sedan stängas av.

Inför våren slås vattnet igång igen, när det inte längre är risk för att det fryser på nätterna. 

Kontakta Uppsala kyrkogårdar

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på kyrkogårdsexpeditionen. 

Kyrkogårdsexpeditionen

Telefon: 018-430 35 50
E-post: uppsala.kyrkogardar@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsexpedition

För allmänna frågor samt beställning av gravskötsel, gravplatsplantering eller gravvårdsarbeten.

Vintervy från Vaksala kyrkogårds minneslund

Vinter på kyrkogårdarna

Sanda, ploga, skotta – göromålen är många – när snön lyser vit.