Foto: Sara Bruggeman

Vattnet stängs av inför vintern

Nu är vattnet avstängt för vintersäsongen på kyrkogårdarna i Uppsala.

Förberedelser inför kyliga temperaturer

När graderna börjar krypa nedåt stängs sommarvattenledningarna av på kyrkogårdarna. 

Från och med 21 oktober kommer ledningarna och bevattningen tömmas och blåsas med tryckluft för att sedan stängas av.

Inför våren slås vattnet igång igen, när det inte längre är risk för att det fryser på nätterna. 

Kontakta Uppsala kyrkogårdar

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på kyrkogårdsexpeditionen. 

Kyrkogårdsexpeditionen

Telefon: 018-430 35 50
E-post: uppsala.kyrkogardar@svenskakyrkan.se