Foto: Sara Bruggeman

Sommarvattnet stängs av på kyrkogårdarna

Från och med vecka 43 påbörjas vattenavstängningen på samtliga kyrkogårdar.

Förberedelser inför kyliga temperaturer

När graderna börjar krypa nedåt stängs sommarvattenledningarna av på kyrkogårdarna.

Med start 21 oktober kommer ledningarna och bevattningen tömmas och blåsas med tryckluft.

Kontakta Uppsala kyrkogårdar

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på kyrkogårdsexpeditionen. 

Kyrkogårdsexpeditionen

Telefon: 018-430 35 50
E-post: uppsala.kyrkogardar@svenskakyrkan.se