Foto: Sara Bruggeman

Varsam gravstensåtervinning värnar om både miljö och karaktär

Nyhet Publicerad

Tillsammans bidrar de till varje kyrkogårds unika prägel. Att återanvända en gravsten är ett alternativ som både sparar på miljön och bevarar kyrkogårdarnas karaktär.

Vad berättar kyrkogården?

Ta en tur till Vaksala-, Hammarby-, Gamla Uppsala- eller Gamla kyrkogården. Gå runt och läs på alla gamla gravstenar, dröm dig bort, fundera och tänk på människor som trampat upp stigar före dig.

De olika gravkvarteren vittnar om vår samtid genom tiderna och alla gravstenar berättar något om någon som levt före dig. Det är kulturhistoria!

Sommartid är du välkommen att gå guidade turer på både Gamla kyrkogården och Berthåga kyrkogård tillsammans med en guide som berättar om olika människors levnadsöden och kyrkogårdarnas historia.

Kyrkogårdsvandringar

Sommartid erbjuder vi kyrkogårdsvandringar på några av kyrkogårdarna i Uppsala. Vi kan också ordna visningar efter förfrågan.

Följ med på en vandring

Återlämnade gravstenar får nytt liv

Det händer av olika skäl att en gravplats återlämnas. En del gravplatser och tillhörande gravvård kan då bli kulturminnesmärkta, medan andra överlåtna stenar kan tas om hand för möjlighet till återanvändning.

Illustrerad gravsten.

Uppsala kyrkogårdar gör alltid en utvärdering av gravstenen när en gravplats återlämnas till pastoratet. Kanske bör stenen stå kvar på sin plats för att upplåtas till någon som väljer just den platsen med tillhörande sten? Många av gravvårdarna kan betraktas som rena konsthantverk och de hör hemma i den miljön de står i. 

Här listas några av de avvägningar som kan göras vid gravstensåtervinning

  • Stenarna är ofta tidstypiska och kan visa på när just den delen av kyrkogården anlades.
  • Gravstenen i sig kanske inte ensam skulle förändra kulturmiljöbilden om den togs bort, men om man tar bort många stenar från ett område så ändras och urholkas områdets karaktär.
  • Stenarna är många gånger stora och rejäla, stora resurser skulle krävas för att flytta dem till en annan gravplats i området.
  • Många gånger finns fina stenramar på plats som harmonierar med den befintliga gravstenen.
  • Många olika vackra stenar finns att välja på bland de återlämnade gravplatserna.
  • I de allra flesta fall är råmaterialet svenskt. Varför bryta nya stenblock när man kan omarbeta gravstenen?
  • Det är inte minst en miljömässig vinst att återanvända gravstenar.
  • Om en gravplats väljs där det redan står en återlämnad sten så kan man tänka nytt och samtidigt göra en kulturhistorisk gärning där inte bara ens egen eller en anhörigs historia berättas. Det kanske går att vända på stenen och gravera på baksidan? Är det en riktigt stor gammal sten så går det att komplettera med en liggande gravsten nedanför den gamla.

I slutändan är det alltid Uppsala kyrkogårdars rådgivande handläggare som ger råd och tar beslut om stenen får övertas, vad som får omarbetas och var den får sättas upp på nytt.

Återanvändning av gravstenar

Det finns ett varierande utbud av gravstenar att välja bland.

Mer infomation

Mer information och visning

I en del fall sparas fina stenar med varierande utformning på en plats ute vid Berthåga kyrkogård. Där kan gravrättsinnehavare som är intresserade av en återlämnad gravsten få möjlighet att köpa en vald sten, under förutsättning att stenens storlek stämmer överens med gravplatsbestämmelserna för vald gravplats. En handläggare på Uppsala kyrkogårdar kontaktas och denne presenterar urvalet. Omarbetningen av texten ombesörjs och bekostas av gravrättsinnehavaren och stenen skickas i väg för omgravering.

Kontakt

Gravstenar på Berthåga kyrkogård. Foto: Alex Giacomini /Ikon

Övertagande av befintlig gravvård gäller för användning inom kyrkogårdarna i Uppsala stad.

Vid funderingar eller för visning av tillgängliga alternativ är du välkommen att kontakta oss på Uppsala kyrkogårdar.

Kyrkogårdsexpedition 

Telefon: 018-430 35 50
E-post: uppsala.kyrkogardar@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdarna i Uppsala

Varje kyrkogård har sin speciella karaktär och skönhet. Träd, murar och ängsmark utgör en oas för hotade djur och växter. Kyrkogården är i sin helhet en kulturhistorisk skatt.