Foto: Sara Bruggeman

Vaksala kyrkogårds askgravlund

Här kan du läsa mer om den nya askgravlunden.

Ett gemensamt gravområde

På Vaksala kyrkogård (mot Vaksala kyrkskola) har Uppsala kyrkogårdar anlagt en askgravlund. 

  • Askgravlunden är ett gravområde för gravsättning av askor som delar på en gemensam gravanläggning, med plats för namnskyltar och smyckning.
  • Gravplatserna upplåts med gravrätt, men all skötsel utförs av Uppsala kyrkogårdar. Anhöriga kan hedra den avlidne med ljus och snittblommor vid smyckningsplatsen.
  • Till skillnad mot minneslund är gravarnas läge i askgravlunden bestämda och registrerade. Anhöriga kan delta vid gravsättningen. 

Askgravlundens utformning

Formen på askgravlunden är rund och det kommer att finnas plats för gravsättningar i mitten samt i halvcirkeln utanför gången. Längs med gången står stenpelare där namnskyltarna för de gravsatta sätts upp.

Två kan gravsättas vid sidan om varandra och ha namnen tillsammans på stenpelarna som namnskyltarna placeras på.

lägesrapport

Askgravlunden tas i bruk maj 2021.

  • Plantering av växter blev klart v.40 2020. Även träd kommer att planteras, bland annat ett i mitten av askgravlunden.

Välkommen att kontakta uppsala kyrkogårdar

Om du vill veta mer om askgravlunden eller om du har några andra funderingar är du välkommen att kontakta kyrkogårdsexpeditionen. 

Kyrkogårdsexpedition

Telefon: 018-430 35 50
E-post: uppsala.kyrkogardar@svenskakyrkan.se