Gravsten i form av ett kors syns genom ett hål ur en annan gravsten.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Utskick om "Registrering av gravrättsinnehavare" kommer inte ifrån Uppsala kyrkogårdar

Nyhet Publicerad

Företaget Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB har skickat brev till anhöriga och gravrättsinnehavare i Uppsala som påstår att registrering av gravrättsinnehavare behöver ske på en webbplats. Detta stämmer inte och utskicket kommer inte ifrån Uppsala kyrkogårdar.

Utskicket efterfrågar gravrättsinnehavare som sedan hänvisas till en webbplats för att registrera uppgifter i ett webbformulär. Uppgifterna som registreras i detta formulär har ingen påverkan på vem som är gravrättsinnehavare i Uppsala kyrkogårdars register. 

Brevet kommer ifrån Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB, en enskild kommersiell aktör utan kopplingar till kyrkogårdsförvaltningen Uppsala kyrkogårdar eller Svenska kyrkan Uppsala. Adressuppgifterna som använts för detta kommer inte ifrån Uppsala kyrkogårdars register. 

Företaget har tidigare granskats och blivit kritiskt omskrivna av media i samband med att erbjudanden av gravstenstvätt och andra gravskötseltjänster skickats ut till ett stort antal personer med eller utan anknytning till gravar. Vi på Uppsala kyrkogårdar vill understryka att vi ifrågasätter denna typ av marknadsföring starkt. 

Kontakta Uppsala kyrkogårdar

Begravningsverksamhetens expedition

Boka tid för gravsättning samt borgerlig begravning. Kontakta oss för gravrättsupplåtelser och övriga gravrättsärenden samt om du behöver information om våra bårtäcken.