Foto: Lars-Erik Elebjörk

Prisat miljöarbete

Nyhet Publicerad Ändrad

Uppsala kyrkogårdar har tilldelats Uppsala stifts miljöpris 2022 för att på ett genomtänkt sätt arbeta med miljöfrågor. Här kan du läsa hela motiveringen och se bilder från prisutdelningen.

Uppsala stifts miljöpris

Uppsala pastorats arbete på kyrkogårdarna sker på ett genomtänkt sätt och utifrån många aspekter av miljöfrågorna. Alltifrån att installera solenergi och att ta vara på överskottsvärme från krematoriet till att återanvända gravstenar och att ha egna snittblommor, buskar och växter.

Motivering till miljöpriset

Som en del av stiftsfullmäktiges sammanträde delades torsdag 24 november Uppsala stifts miljöpris ut. Mariasalen i Stiftets Hus var fylld till bredden av ledamöter då Uppsala kyrkogårdars representanter fick ta emot priset av biskop Karin Johannesson.

Uppsala stifts miljöpris har delats ut sedan 1993 och i år var det Uppsala kyrkogårdar som fick äran att ta emot diplom tillsammans med check på 20 000 kronor.

– Arbetet med miljöfrågor är något som vi alla medarbetare på kyrkogårdarna har del i och miljöpriset kan vi nu glädjas åt tillsammans och vara stolta över, berättar Eva-Karin Claesson, administrativ chef.

Uppsala stifts miljöpris

Uppsala stift delar varje år ut ett miljöpris till en person, grupp, förening eller församling med anknytning till stiftet som arbetar för hållbar utveckling.

Miljöarbete

Kyrkogårdarna med sina grönområden är en värdefull del av vår gemensamma livsmiljö. Ett vilorum för de avlidna och en tillgång för besökande, men även en viktig plats för den biologiska mångfalden. Miljötänket är genomgående i all vår verksamhet, både kort- och långsiktigt.