Foto: Markus Spiske /Unsplash

Här bevaras ett grönt kulturarv

Med odling i egen regi kan vi styra sortimentet i den riktning som vi själva bestämmer. Ett exempel på det kan vara att vi vill ha in fjärilsväxter eller andra växter som gynnar den biologiska mångfalden.

Uppsala kyrkogårdars plantskola

Ute vid Berthåga kyrkogård finns en liten plantskola där vi på Uppsala kyrkogårdar arbetar med att ta tillvara på perenner från gamla återlämnade gravar. Här säkrar vi materialets proveniens (härkomst) och bevarar ett grönt kulturarv. Vi delar stora växter av t.ex. funkia, daglilja, kärleksört och bräken.

Hemgjord planteringsjord

Plantskolan på Berthåga kyrkogård. Foto: Lisa Gustavsson Flygt

Växterna krukas i vår egen hemgjorda planteringsjord, får växa till sig och planteras sedan ut på gravar. En liten del av vår plantskoleodling ingår även i ett projekt där vi i framtiden ska kunna skörda blommor från perenna växter för att använda till altarblommor.

lång blomningstid med tåliga kyrkogårdsväxter

Med egen odling kan vi styra sortimentet i den riktning som vi själva bestämmer. Ett exempel på det kan vara att vi vill ha in fjärilsväxter eller andra växter som gynnar den biologiska mångfalden.

Vi kan hålla ett sortiment med populära kyrkogårdsväxter som är tåliga och i kombination med varandra ger en lång blomningstid för gravrabatten.

Vi minskar dessutom risken för att få in ogräs, skadedjur eller svampangrepp på våra kyrkogårdar när vi odlar mer i egen regi.