Foto: Alex Giacomini /Ikon

Hållbara val – bränslebyten, ändrade körscheman, samkörning

Ibland är det möjligt att genomföra ett bränslebyte utan att helt byta ut hela maskiner. Här kan du läsa mer om hur vi på Uppsala kyrkogårdar arbetar för att minska vår miljöpåverkan.

Kyrkogårdarnas hållbara val

På Uppsala kyrkogårdar har vi länge arbetat för att minska vår påverkan på naturen och klimatet och tagit hand om våra markytor på ett skonsamt sätt, både för miljön och för oss som arbetar.

En stor påverkan har tidigare kommit från transporter och användning av maskiner, samt bränsle till krematoriet. Ett sätt att minska på utsläppen av klimatgaser från transporter och maskiner har varit att byta bränsle.

Fossilfritt bränsle

Ibland är det möjligt att genomföra ett bränslebyte utan att byta ut hela maskiner. I krematoriet har vi till exempel kunnat ersätta den fossila dieseloljan med en växtbaserad olja, RME. Det fungerar precis lika bra och ger dessutom kraftigt sänkta utsläpp av klimatgaser.

  • Ett första steg kan även vara att byta till bränslen med högre inblandning av fossilfritt. E85 är ett sådant bränsle. På kyrkogårdarna har vi valt att använda HVO100 till de maskiner som tidigare kördes på diesel. Andra maskiner som grästrimrar, häcksaxar och liknande har kunnat bytas ut till eldrivna varianter.
Hurra! Sedan 2019 används fossilfritt bränsle på krematoriet.

Klimatsmarta transporter

Men att minska utsläppen från transporter handlar inte enbart om att byta till bränslen som är fossilfria. En väldigt viktig åtgärd är att minska antalet körda kilometer. Det är ju förstås den kilometer som inte behöver köras som ger minst utsläpp! Därför har vi arbetat med att analysera och ta fram nya rutter för hur vi kör till de olika platser vi har markskötsel på. Dels har det sparat bränsle, men det har även sparat tid.

  • Ytterligare en åtgärd är att försöka samköra så mycket som möjligt. Oftast är det ju inte så bråttom att någonting måste levereras inom 10 minuter eller ens samma dag. Istället väntar vi in och samlar ihop så att vi kan köra flera saker samtidigt. Då kan det bli en körning istället för tre eller fyra.

Berthåga krematorium

För frågor om kremation, hämtning av urnor eller studiebesök.

Miljöarbete

Kyrkogårdarna med sina grönområden är en värdefull del av vår gemensamma livsmiljö. Ett vilorum för de avlidna och en tillgång för besökande, men även en viktig plats för den biologiska mångfalden. Miljötänket är genomgående i all vår verksamhet, både kort- och långsiktigt.