Foto: Henrik Zetterberg

Digital kyrkogårdsvandring i samarbete med Uppsala stadsteater

Nyhet Publicerad

Nu lanserar Uppsala kyrkogårdar i samarbete med Uppsala stadsteater en digital kyrkogårdsvandring som är en vidareutveckling av begravningsverksamhetens kulturhistoriska arbete. Skådespelaren Åsa Forsblad Morisse agerar berättare på en kyrkogårdsvandring som fått namnet ”Speciella öden”.

Speciella öden

På Gamla kyrkogården, med anor från 1600-talet, är flera berömda svenskar gravsatta. Med en översiktskarta kan besökare, med hjälp av en smart telefon eller dator, välja att se korta filmklipp eller lyssna till ljudspår på plats eller hemma och på så sätt stifta bekantskap med tio utvalda personer gravsatta på Gamla kyrko­gården i Uppsala. Bland dessa finns en som närvarade vid ett kungaattentat, en torgförsäljare och en generalsekreterare.

Med koppling till Uppsalas historia

Personerna som ingår i den första av kommande digitala kyrkogårdsvandringar, har intressanta levnadsberättelser och en egen speciell koppling till Uppsalas historia. Tanken är att kyrkogårds­besökare, med ett rikt bildmaterial och fängslande berättelser, ska få en upplevelse och samtidigt lära sig mer om både personerna i fråga och stadens förflutna.

Besök webbplatsen och ta del av kyrkogårdsvandringen på:
kulturpersoner.uppsalakyrkogardar.se/digitalvandring

Kontakt

Välkommen att kontakta Uppsala kyrkogårdar för mer information.

Telefon: 018-430 35 50
E-post: uppsala.kyrkogardar@svenskakyrkan.se

Kulturpersoner

En webbplats som presenterar kulturhistoriskt intressanta personer gravsatta på Gamla kyrkogården i Uppsala. Gå en digital kyrkogårdsvandring på plats eller hemma.

Uppsala kyrkogårdar sköter stadskyrkogårdarna och begravningsverksamheten för Uppsala stad, oavsett medlemskap eller livsåskådning. Detta görs på ett hållbart sätt för miljön och den biologiska mångfalden samtidigt som kulturarvet vårdas.