Foto: Sara Bruggeman

Artrikt och vackert med ängsmark i Vaksala

Här kan du läsa mer om ängsanläggningsprojektet vid Vaksala kyrkogårds minneslund.

Gräs blir till äng

Ängsmark i Vaksala

Gräs och blommor vajandes i vinden. På Vaksala kyrkogård pågår ett ängsanläggningsprojekt där några av minneslundens gräsytor blir till äng. 

Ängsetableringen tar ett par år, men så småningom ersätts maskrosor av långvarig blomning med väldoftande örter och färgrika ängsblommor.

livsrum för biologisk mångfald

Kyrkogården och minneslunden är ett vilorum för de avlidna och en tillgång för besökande, men också en viktig plats för den biologiska mångfalden. Fjärilar, humlor och bin lockas till ängsblommorna och ängsmarken i sig ger föda och livsrum för många utrotningshotade växt- och djurarter. 

vänlig grönska

Till skillnad från gräs behöver inte en äng vattnas eller klippas. Det sparar på resurser och är snällt mot miljön. I stället slås ängsgräset en till två gånger varje år. Det slagna gräset hamnar sedan i kyrkogårdens eget kretslopp och blir till ny jord som används på kyrkogården.

Har du funderingar?

Välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finner du nedan.