Foto: Alex Giacomini /Ikon

Användning av kemikalier och klimatsmart ogräsbekämpning

Det är viktigt att komma ihåg att vi använder oss av olika kemikalier i vår vardag och att vi inte skulle klara oss utan dem. Men det finns också kemikalier som vi kan klara oss utan och ersätta med andra metoder.

Kemikalier, minskat sortiment och hetvatten

Ordet kemikalier väcker hos en del av oss lite obehag. Vi tänker kanske på PCB, DDT, hormoslyr eller andra substanser som skapat stora problem och mycket lidande för såväl människor, djur och natur.

Det är viktigt att komma ihåg att vi använder oss av olika kemikalier i vår vardag och att vi inte skulle klara oss utan dem. Men det finns också kemikalier som vi faktiskt kan klara oss utan, områden där vi traditionellt använt kemikalier men där vi idag har möjlighet att använda andra metoder.

Klimatsmart ogräsbekämpning

På Uppsalas kyrkogårdar använder vi till exempel hetvatten för att bekämpa ogräs. Visst är alla växter vackra, men det fungerar inte att låta alla växter finnas var helst de kommer upp. Därför ogräsbekämpar vi till exempel våra grusgångar på kyrkogårdarna med hjälp av hetvatten. Det innebär helt enkelt att vi sprutar kokhett vatten över ogräset och detta får då cellerna i ogräset att sprängas. Vi använder oss även av en så kallad ogräsharv som är en mekanisk bekämpning av ogräs. 

En färg

Förutom andra metoder som kan ersätta användning av kemikalier har vi arbetat kontinuerligt med att minska vårt sortiment av kemikalier.

När du vandrar runt på någon av kyrkogårdarna i Uppsala så kan du lägga märke till att alla bänkar och snickerier är målade i samma färg. Det är en effekt av att vi velat minska vårt sortiment. Vi använder endast en färg och kan på så sätt undvika att det blir färgrester stående på någon kyrkogård eftersom att färgen kan användas på alla kyrkogårdar.

Illustrerad bänk. Illustratör: Marie Åhfeldt / Mås Illustra

Säkerheten kommer först

Men all användning av kemikalier går som sagt inte att undvika, ibland kan enda metoden vara att använda en kemikalie som inte är den bästa för miljön. Till exempel så använder vi kemikalier för att få bort jordgetingbon som hamnat nära gravar. Det är ju inte så trevligt att besöka en grav och riskera att trampa i ett jordgetingbo. Där behöver säkerhet och omsorg om alla som vistas på våra kyrkogårdar komma först.

Avfall tas om hand

Det är även viktigt att ta hand om de rester som uppstår på ett så bra sätt som möjligt. Många kemikalier är farligt avfall och ska tas om hand av professionella aktörer.

Miljöarbete

Kyrkogårdarna med sina grönområden är en värdefull del av vår gemensamma livsmiljö. Ett vilorum för de avlidna och en tillgång för besökande, men även en viktig plats för den biologiska mångfalden. Miljötänket är genomgående i all vår verksamhet, både kort- och långsiktigt.