Foto: Henrik Zetterberg

Miljöarbete

Miljötänket är genomgående i all vår verksamhet, både kort- och långsiktigt.

Kyrkogårdarna med sina grönområden är en värdefull del av vår gemensamma livsmiljö. Ett vilorum för de avlidna och en tillgång för besökande, men även en viktig plats för den biologiska mångfalden.

Uppsala kyrkogårdar

Uppsala kyrkogårdars miljöarbete

Uppsala kyrkogårdar sköter marken både vid kyrkor och kyrkogårdar. Det försöker vi göra med hänsyn till både kulturmiljö, ekologi och ekonomi.

Miljötänkandet är genomgående i all vår verksamhet, både kortsiktigt och långsiktigt. Det påverkar allt från inköp och användande av maskiner till val av växter. Omtanken om miljön återspeglas bland annat i att ogräsbekämpningsmedel enbart används i undantagsfall, istället rensas gångar och gravar manuellt.

Allt komposteringsbart trädgårdsavfall går till kyrkogårdarnas egen kompostanläggning. Här sorteras, finfördelas, syresätts och vattnas materialet. Slutligen blandas komposten med sand och torvmull för att framställa den fina jord som vi använder till planteringar och jordförbättring.

Vi strävar efter att hålla utsläppen så låga som möjligt, därför använder vi så långt det är möjligt eldrivna arbetsfordon. I de fall det inte är möjligt att använda el väljer vi istället miljöbränslen.

miljöarbete och krematoriet

Krematoriet började byggas 1963 och stod klart två år senare. 2000 renoverades krematoriet med nya ugnar och rökgasrening. Det görs regelbundna mätningar så att utsläppen av rökgaser från anläggningen håller godkända nivåer.

Överskottsvärmen från rökgaskylaren leds sedan år 2014 via värmeväxlare till Uppsalas fjärrvärmenät. För uppvärmning använder anläggningen svensktillverkat biodiesel BIO/RME 100, ett fossilfritt bränsle.

Krematoriet har enligt miljöbalken tillstånd för 3500 kremationer per år.

Läs mer om uppsala kyrkogårdars miljöarbete

Här hittar du en fullständig sammanställning om miljöarbetet.

Miljöarbetet på Uppsala kyrkogårdar (PDF)

Återanvändning av gravstenar

Det finns ett varierande utbud av gravstenar att välja bland. Möjligheten att återanvända en gravsten är ett alternativ som både sparar på miljön och bevarar kyrkogårdarnas karaktär.

Plantera hållbara perenner med historia

De spirar år efter år och bäddar in såväl trädgård som kyrkogård i lummig grönska. Dessutom utgör de en viktig del av vår historia. Med perenner är möjligheterna många.