Foto: Henrik Zetterberg

Kyrkogårdarna i Uppsala

Varje kyrkogård har sin speciella karaktär och skönhet. Träd, murar och ängsmark utgör en oas för hotade djur och växter. Kyrkogården är i sin helhet en kulturhistorisk skatt.

Gamla kyrkogården

Gamla kyrkogården med sina många lövträd och vackra alléer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.

Berthåga kyrkogård

Berthåga kyrkogård är en 54 hektar stor begravningsplats som har inspirerats av den uppländska naturen och är belägen i den västra delen av Uppsala.

Gamla Uppsala kyrka med tillhörande stenmur en solig sommardag

Gamla Uppsala kyrkogård

Gamla Uppsala kyrkogård med sin långa och anrika historia, ligger på samma ås som de tre kungshögarna.

Vaksala kyrkogård

Vaksala kyrkogård i Uppsalas östra del har en tydlig landsbygdskaraktär. Både Vaksala kyrka och dess kyrkogård är från medeltiden.

Ulleråkers kyrkogård

Ulleråkers kyrkogård är en avskild och rofylld plats belägen i närheten av Dag Hammarskjölds väg och Ulleråker.

Hammarby kyrkogård

Hammarby kyrkogård är en vacker plats, belägen i närheten av Dag Hammarskjölds väg och Ultuna.

Sina djupa rötter slå...

... i evighetens sommar - En broschyr om Uppsalas begravningsplatser, kyrkogårdar och kapell.