Gravstenar i skogsmark en solig sommardag på Berthåga kyrkogård.
Foto: Sara Bruggeman. Gravar i skogsmark på Berthåga kyrkogård.

Kyrkogårdar och minneslundar

Kyrkogårdarna och minneslundarna i Uppsala är vackra och värdiga platser som ger tillfälle till ro och eftertanke. Ett vilorum för de avlidna och en tillgång för besökande.

Kyrkogårdarna i Uppsala

Varje kyrkogård har sin speciella karaktär och skönhet. Träd, murar och ängsmark utgör en oas för hotade djur och växter. Kyrkogården är i sin helhet en kulturhistorisk skatt.

Minneslundarna

En minneslund kan uppfattas som en anonym gravplats men även som ett uttryck för gemenskap och människors lika värde. Minneslunden är en lugn och fredad plats som skänker stillhet.

Bild på Svenska gravars hemsidas startsida. I bilden syns en bakgrundsbild på blommor av sorten Prästkrage i ett gyllene ljus. I bild syns också sajtens sökruta där webbesökaren kan söka efter gravsatta.

Hitta graven

Undrar du var någon är gravsatt? Här kan du söka.

Kulturpersoner

En webbplats som presenterar kulturhistoriskt intressanta personer gravsatta på Gamla kyrkogården i Uppsala. Gå en digital kyrkogårdsvandring på plats eller hemma.

Kyrkogårdsvandringar

Sommartid erbjuder vi kyrkogårdsvandringar på några av kyrkogårdarna i Uppsala. Vi kan också ordna visningar efter förfrågan. Du kan även gå en digital kyrkogårdsvandring på egen hand, både på plats och hemma.

Körbärsblom på Gamla kyrkogårdens minneslund

Kapellen och Trädkyrkan

Uppsala kyrkogårdar har tre vackra och stämningsfulla kapell samt en Trädkyrka. På Gamla kyrkogården finns Stillhetens kapell och på Berthåga kyrkogård finns Stefanskapellet, S:t Eriks kapell samt Trädkyrkan.

Estoniaplatsen

På Gamla kyrkogården finns en minnesplats för att hedra de som omkom vid Estonias förlisning.

Årstiderna på kyrkogårdarna

Läs mer här om kyrkogårdspersonalens arbetsuppgifter samt vilka arbeten som utförs under respektive årstid.

Vår

Sommar

Höst

Vinter