Foto: Henrik Zetterberg

Kyrkogårdar och minneslundar

Kyrkogårdarna och minneslundarna i Uppsala är vackra och värdiga platser som ger tillfälle till ro och eftertanke. Ett vilorum för de avlidna och en tillgång för besökande.

Årstiderna på kyrkogårdarna

Läs mer här om kyrkogårdspersonalens arbetsuppgifter samt vilka arbeten som utförs under respektive årstid.

Vår

Sommar

Höst

Vinter