Blommande buske med stora rosa blommor på Gamla kyrkogården i Uppsala
Foto: Sara Bruggeman

Kyrkogårdar och minneslundar

Kyrkogårdarna och minneslundarna i Uppsala är vackra och värdiga platser som ger tillfälle till ro och eftertanke. Ett vilorum för de avlidna och en tillgång för besökande.

Kyrkogårdarna i Uppsala

Varje kyrkogård har sin speciella karaktär och skönhet. Träd, murar och ängsmark utgör en oas för hotade djur och växter. Kyrkogården är i sin helhet en kulturhistorisk skatt.

Minneslundarna

En minneslund kan uppfattas som en anonym gravplats men även som ett uttryck för gemenskap och människors lika värde. Minneslunden är en lugn och fredad plats som skänker stillhet.

Kulturpersoner på Gamla kyrkogården

En webbplats som presenterar kulturhistoriskt intressanta personer gravsatta på Gamla kyrkogården i Uppsala.

Kyrkogårdsvandringar

Sommartid erbjuder vi kyrkogårdsvandringar på några av kyrkogårdarna i Uppsala. Vi kan också ordna visningar efter förfrågan. Du kan även gå en digital kyrkogårdsvandring på egen hand, både på plats och hemma.

Estoniaplatsen

På Gamla kyrkogården finns en minnesplats för att hedra de som omkom vid Estonias förlisning.

Hitta graven

Undrar du var någon är gravsatt? Här kan du söka.

Körbärsblom på Gamla kyrkogårdens minneslund

Kapellen och Trädkyrkan

Uppsala kyrkogårdar har tre vackra och stämningsfulla kapell samt en Trädkyrka. På Gamla kyrkogården finns Stillhetens kapell och på Berthåga kyrkogård finns Stefanskapellet, S:t Eriks kapell samt Trädkyrkan.

Årstiderna på kyrkogårdarna

Läs mer här om kyrkogårdspersonalens arbetsuppgifter samt vilka arbeten som utförs under respektive årstid.

Vår

Sommar

Höst

Vinter