Foto: Henrik Zetterberg

Kontakta Uppsala kyrkogårdar

Vi ansvarar för begravningsverksamheten. Vill du veta mer om oss, om lediga jobb eller om du har frågor kring begravning, kyrkogårdarna och gravskötsel, hittar du kontaktuppgifter här.

Uppsala kyrkogårdar

Uppsala kyrkogårdar är en del av Svenska kyrkan Uppsala och Uppsala pastorat. Det innefattar församlingarna: Helga Trefaldighet, Gamla Uppsala, Gottsunda, Vaksala och Uppsala domkyrkoförsamling.

Svenska kyrkan har fått samhällets förtroende att förvalta kyrkogårdarna. Detta ska vi göra på hållbart och kostnadseffektivt sätt med hänsyn för miljö, biologisk mångfald och kulturarv. 

Vi sköter stadskyrkogårdarna

Det innefattar kyrkogårdarna: Gamla kyrkogården, Berthåga, Vaksala, Gamla Uppsala samt Hammarby och Ulleråker. Vi ansvarar för begravningsverksamheten i Uppsala stad. 

Du kan vända dig till oss för information och råd. Det kan gälla frågor i samband med dödsfall och begravning, såväl som gravvård, plantering och skötsel av gravplatsen.

Kontakt

Tfn. 018-430 35 50 – Kyrkogårdsexpedition.
Tfn. 018-430 35 40 – Begravningsverksamhetens expedition.
e-post. Uppsala kyrkogårdar

BESÖKSADRESSER
Kyrkogårdsexpedition
Gamla kyrkogården, Villavägen 1.
Öppet vardagar kl. 10–12, 13–15

Begravningsverksamhetens expedition
Krematoriet, Berthåga kyrkogård, Berthåga byväg 22.
Öppet vardagar kl. 10–12, 13–15

Postadress

Uppsala kyrkogårdar
Box 897
751 08 Uppsala