Foto: Henrik Zetterberg

Kontakta Uppsala kyrkogårdar

Vi ansvarar för begravningsverksamheten. Vill du veta mer om oss, om lediga jobb eller om du har frågor kring begravning, kyrkogårdarna och gravskötsel, hittar du kontaktuppgifter här.

Välkommen att kontakta Uppsala kyrkogårdar

Kyrkogårdsexpedition

För allmänna frågor samt beställning av gravskötsel, gravplatsplantering eller gravvårdsarbeten.

Begravningsverksamhetens expedition

Boka tid för gravsättning samt borgerlig begravning. Kontakta oss för gravrättsupplåtelser och övriga gravrättsärenden samt om du behöver information om våra bårtäcken.

Berthåga krematorium

För frågor om kremation, hämtning av urnor eller studiebesök.

Uppsala kyrkogårdar

Svenska kyrkan har som huvudman statens uppdrag att sköta begravningsväsendet. Som en del av Svenska kyrkan ansvarar Uppsala kyrkogårdar för begravningsverksamheten i Uppsala stad. Detta ska vi göra på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt med hänsyn för uppgiften, miljö och kulturarv.

Kyrkogårdarna och begravningsverksamheten i Uppsala stad

Vi sköter stadskyrkogårdarna i Uppsala stad. Det innefattar: Gamla kyrkogården, Berthåga kyrkogård, Vaksala kyrkogård, Gamla Uppsala kyrkogård, Hammarby kyrkogård och Ulleråker kyrkogård. 

Du kan vända dig till oss på Uppsala kyrkogårdar för information och råd. Det kan gälla frågor i samband med dödsfall och begravning, såväl som gravvård, plantering och skötsel av gravplatsen.

Kontakta oss

E-post: uppsala.kyrkogardar@svenskakyrkan.se

Allmänna frågor samt beställning av gravskötsel och tjänster

Kyrkogårdsexpeditionen: 018-430 35 50

Gravsättning och borgerlig begravning, urnutlämning, gravrättsupplåtelser och gravrättsärenden

Begravningsverksamhetens expedition: 018-430 35 40

Besöksadresser

Kyrkogårdsexpedition
Gamla kyrkogården, Villavägen 1.
Öppet måndag–torsdag kl. 10–12, 13–15 och fredag kl. 10–12

Begravningsverksamhetens expedition
Krematoriet, Berthåga kyrkogård, Berthåga byväg 22.
Öppet måndag–torsdag kl. 10–12, 13–15 och fredag kl. 10–12

Postadress

Uppsala kyrkogårdar
Box 897
751 08 Uppsala

Lediga jobb

Uppsala kyrkogårdar ansvarar för begravningsverksamheten i Uppsala stad. Här arbetar personer i flera olika yrkesroller som tillsammans med hänsyn för uppgiften, miljö och kulturarv förvaltar stadskyrkogårdarna, kapell och Berthåga krematorium.

Bokning och medlemsservice

Hos bokning och medlemsservice får du hjälp att boka dop, vigsel och lokaler samt begravning i Svenska kyrkans ordning. Här kan du också få hjälp med medlemsskapsärenden.

Svenska kyrkan Uppsala

Klicka här för att besöka Svenska kyrkan Uppsalas hemsida.

Sina djupa rötter slå...

... i evighetens sommar - En broschyr om Uppsalas begravningsplatser, kyrkogårdar och kapell.