Foto: Henrik Zetterberg

Kontakta Uppsala kyrkogårdar

Vi ansvarar för begravningsverksamheten. Vill du veta mer om oss, om lediga jobb eller om du har frågor kring begravning, kyrkogårdarna och gravskötsel, hittar du kontaktuppgifter här.

Uppsala kyrkogårdar

Uppsala kyrkogårdar är en del av Svenska kyrkan Uppsala och Uppsala pastorat. Det innefattar församlingarna: Helga Trefaldighet, Gamla Uppsala, Gottsunda, Vaksala och Uppsala domkyrkoförsamling.

Svenska kyrkan har fått samhällets förtroende att förvalta kyrkogårdarna. Detta ska vi göra på hållbart och kostnadseffektivt sätt med hänsyn för miljö, biologisk mångfald och kulturarv. 

Vi sköter stadskyrkogårdarna

Det innefattar kyrkogårdarna: Gamla kyrkogården, Berthåga, Vaksala, Gamla Uppsala samt Hammarby och Ulleråker. Vi ansvarar för begravningsverksamheten i Uppsala stad. 

Du kan vända dig till oss för information och råd. Det kan gälla frågor i samband med dödsfall och begravning, såväl som gravvård, plantering och skötsel av gravplatsen.

Kontakta oss

E-post: uppsala.kyrkogardar@svenskakyrkan.se

Telefon: 018-430 35 50 – Kyrkogårdsexpedition.
För allmänna frågor samt beställning av gravskötsel, gravplatsplantering eller gravvårdsarbeten.

Telefon: 018-430 35 40 – Begravningsverksamhetens expedition.
Boka tid för gravsättning samt borgerlig begravning. Kontakta oss för gravrättsupplåtelser och övriga gravrättsärenden samt om du behöver information om våra bårtäcken.

Besöksadresser

Kyrkogårdsexpedition
Gamla kyrkogården, Villavägen 1.
Öppet vardagar kl. 10–12, 13–15

Begravningsverksamhetens expedition
Krematoriet, Berthåga kyrkogård, Berthåga byväg 22.
Öppet vardagar kl. 10–12, 13–15

Postadress

Uppsala kyrkogårdar
Box 897
751 08 Uppsala

Kyrkogårdsexpedition

För allmänna frågor samt beställning av gravskötsel, gravplatsplantering eller gravvårdsarbeten.

Begravningsverksamhetens expedition

Boka tid för gravsättning samt borgerlig begravning. Kontakta oss för gravrättsupplåtelser och övriga gravrättsärenden samt om du behöver information om våra bårtäcken.

Berthåga krematorium

För frågor om kremation, hämtning av urnor eller studiebesök.

Lediga jobb

Uppsala kyrkogårdar ansvarar för begravningsverksamheten i Uppsala stad. Här arbetar personer i flera olika yrkesroller som tillsammans med hänsyn för uppgiften, miljö och kulturarv förvaltar stadskyrkogårdarna, kapell och Berthåga krematorium.

Bokning och medlemsservice

Hos bokning och medlemsservice får du hjälp att boka dop, vigsel och lokaler samt begravning i Svenska kyrkans ordning. Här kan du också få hjälp med medlemsskapsärenden.

Svenska kyrkan Uppsala

Klicka här för att besöka Svenska kyrkan Uppsalas hemsida.

Sina djupa rötter slå...

... i evighetens sommar - En broschyr om Uppsalas begravningsplatser, kyrkogårdar och kapell.