Foto: Henrik Zetterberg

Jordbegravning

Vid jordbegravning väljs en kistgravplats.

kistgravplats

I en kistgravplats finns plats för en eller flera kistor. Kistgravplatserna är i grus eller gräs och de kan vara inramade med sten, staket, häck eller i sammanhängande gräsmatta.

Kistgravplatser finns på samtliga kyrkogårdar. Det är även möjligt att gravsätta urnor i en kistgravplats.

efter en jordbegravning

Första året efter en jordbegravning finns det stor risk för sjunkningar och kyrkogårdspersonalen fyller kontinuerligt upp med ny jord. Av den anledningen ska du som anhörig låta gravkullen vara odekorerad. 

Det slutgiltiga återställandet sker ca 1 år efter gravsättningen. Då återställs gravplatsen i ursprungligt skick eller efter överenskommelse.

Om att montera gravvård eller gravsten

Först ska du som anhörig skicka in gravstensansökan som ska godkännas av Begravningsverksamheten. Därefter ska gravplatsen vara återställd innan gravstenen sätts på plats.