Alla helgons dag på Berthåga kyrkogårds minneslund
Foto: Lars Nyström

Höst på kyrkogårdarna

Sommar övergår till höst och löven byter färg.

Löv, ljung och ljus

Den största lövmängden tas upp i oktober. Dessförinnan tas sommarblommorna bort och skötselgravarnas rabatter höstgrävs. Under hösten planteras även beställd lök och ljung.

Hösten må vara mörk, men den lyses så småningom upp med ljus och marschaller under allhelgonahelgen.