Foto: Henrik Zetterberg

Hammarby kyrkogård

Hammarby kyrkogård är en vacker plats, belägen i närheten av Dag Hammarskjölds väg och Ultuna.

Invigd 1937

Hammarby kyrkogård anlades när Helga Trefaldighets församlings del på Gamla kyrkogården blev för trång. Den nya begravningsplatsen invigdes 1937 och omfattar 3,5 hektar.

Den ursprungliga delen av kyrkogården

delas av en central axel, kantad av imponerande thujor och en lindallé, som på båda sidor omges av kist- och urngravområden.

Skogspartiet

är området som ligger väster om den ursprungliga delen, där det anlades ett par urngravkvarter i mitten av 1970-talet. Området är en utlöpare av Kronoparken, med resliga tallar och en undervegetation av hassel.