Foto: Henrik Zetterberg

Grundskötsel

Grundskötsel utförs under skötselsäsongen som börjar i maj och avslutas till allhelgonahelgen på hösten.

Detta ingår i grundskötseln

Samtliga gravar

Borttagning av vissnande lösa blommor. Bortplockning av granristäcke och krans på våren. Om rabatt finns så luckras, putsas, vattnas och gödslas denna samt att den grävs om en gång per år. Vid behov görs påfyllning av jord i rabatten.

Grundskötsel utförs på våren med början i maj och pågår till och med allhelgonahelgen på hösten.

Gravar i gräs

Gräsklippning, kanthuggning och gräsputs runt gravstenar och gravrabatter.

Gravar i sand

Krattning, ogräsrensning samt vid behov påfyllning av sand.

Plantering

Om du har grundskötsel, har du även möjlighet att beställa plantering. Vi erbjuder ett brett sortiment av växter anpassade efter årstiderna. Se länken längre ned.

Beställ här

Hämta beställningsformuläret (pdf)

I formuläret kan du beställa de tjänster vi erbjuder.
Tänk på att spara filen till din dator innan den fylls i. Sedan kan du skicka den ifyllda foldern till oss på Uppsala kyrkogårdar via e-post eller brev.

Hämta foldern om skötsel- och planteringspaket (pdf)

I foldern kan du läsa ytterligare information om tjänsterna vi erbjuder.

Jag vill bli kontaktad angående grundskötsel.

Plantering och smyckning

Vi erbjuder ett trevligt sortiment av färdigkomponerade paket med växter som är väl lämpade för gravplatsplantering.