Foto: Henrik Zetterberg

Estoniaplatsen

Den 28 september 1994 förliste fartyget M/S Estonia på sin rutt mellan Tallin och Stockholm med över 800 människor ombord.

En minnesplats på Gamla kyrkogården

För att hedra de döda härrörande från Uppsala län, beslutade Uppsala kommuns kommunstyrelse och kulturnämnd att låta inreda en minnesplats på Gamla kyrkogården. Det konstnärliga uppdraget gick till Ragnhild Brodow. Tillsammans med landskapsarkitekt Monica Sandberg och kyrkogårdens personal skapade hon ett vackert och stämningsfullt utomhusrum, där besökaren finner många vilopunkter för blicken.

Minnesplatsen invigdes på årsdagen av katastrofen, den 28 september 1995.

En skyddad plats för kontemplation, att lägga en blomma och tända ett ljus.

Ragnhild Brodow, konstnär

En stenstod vakar över platsen - alltid närvarande med sin tyngdkraft ned i det beständiga. Stenens tunga kropp bär i sin famn ett hålrum av luft. Ett tomt rum, en frånvaro, men också ett rum för tanken och ljuset.

Det röda kalkstensgolvet skapar en rörelse in mot platsens centrum. En öppen yta av krattat grus i kvadratens form. Havets vågor har i grusets krattning stillnat. En mjuk cirkelrund kulle klädd i sedum och andra örter böjer av mot kvadratens mitt. I kullen finns infällt ett band av röda stenplattor med de omkomnas namn ingraverade.

Minnesplatsen är utformad som ett öppet rum, ett rum att vandra i. En skyddad plats för kontemplation, att lägga en blomma och tända ett ljus.

Ragnhild Brodow, konstnär.

Foto: Henrik Zetterberg