Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Bokning och medlemsservice

Hos bokning och medlemsservice får du hjälp att boka dop, vigsel och lokaler samt begravning i Svenska kyrkans ordning. Här kan du också få hjälp med medlemsskapsärenden.