Foto: Henrik Zetterberg

Betalningsalternativ

Vi erbjuder två olika betalningssätt.

Faktura

Du kan bli fakturakund och då skickar vi varje år ut en erbjudandefaktura under februari månad. Denna faktura avser de arbeten som kommer att utföras under ett år.

Konto

Det finns också möjlighet att öppna ett gravskötselkonto, detta görs på en särskild blankett. För att få blanketten, kontakta Begravningsverksamhetens expedition.

På detta konto är insättningsbeloppet valfritt och beställda arbeten utförs under så lång tid som det inbetalda beloppet räcker.

Begravningsverksamhetens expedition

Boka tid för gravsättning samt borgerlig begravning. Kontakta oss för gravrättsupplåtelser och övriga gravrättsärenden samt om du behöver information om våra bårtäcken.