Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala kyrkogårdar Besöksadress: Gamla kyrkogården, Villavägen 1, Uppsala Postadress: Box 897, 751 08 Uppsala Telefon:018-4303550, 018-4303540 E-post till Uppsala kyrkogårdar

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravningsombud

Begravningsombuden granskar och bevakar intressen för de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

Begravningsombudets uppgift

Att Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten medför att länsstyrelsen utser ett eller flera begravningsombud. Ombudets uppgift är att granska hur huvudmannen tillvaratar intressena hos de personer som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet ska hålla kontakt med företrädare för olika trossamfund och se till att möjlighet till borgerlig begravningsverksamhet och begravningsplats finns.

Begravningsombud