Rosor på Berthåga kyrkogårds minneslund
Foto: Henrik Zetterberg

Begravningsombud

Begravningsombuden granskar och bevakar intressen för de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

Begravningsombudets uppgift

Att Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten medför att länsstyrelsen utser ett eller flera begravningsombud. Ombudets uppgift är att granska hur huvudmannen tillvaratar intressena hos de personer som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet ska hålla kontakt med företrädare för olika trossamfund och se till att möjlighet till borgerlig begravningsverksamhet och begravningsplats finns.