Foto: Henrik Zetterberg

Begravningsavgiften

Svenska kyrkan har fått riksdagens uppdrag att sköta begravningsverksamheten. För att bekosta detta, betalar alla begravningsavgift.

Vad innefattar begravningsavgiften?

Begravningsavgiften medför att Svenska kyrkan kan utföra en rad tjänster kostnadsfritt för alla, oavsett om du är medlem eller ej.

Det gäller bland annat:

 • Anlägga och sköta kyrkogårdar och krematorier.
 • Begravningskapell utan religiösa symboler.
 • Lokal för bisättning och visning.
 • Transporter av avlidna till begravning.
 • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år.
 • Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav.
 • Kremering.

Vissa andra kostnader står istället dödsboet eller efterlevande för, exempelvis:

 • Gravsten och andra gravanordningar.
 • Gravskötsel.
 • Transport av den avlidne från bårhuset till vår bisättningslokal.
 • Kostnader för begravningsbyråns tjänster i samband med begravningen.

Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan ingår även:

 • Begravningsgudstjänst i kyrkan med präst, vaktmästare och kyrkomusiker.