Foto: Sara Bruggeman

Återanvändning av gravstenar

Det finns ett varierande utbud av gravstenar att välja bland. Möjligheten att återanvända en gravsten är ett alternativ som både sparar på miljön och bevarar kyrkogårdarnas karaktär.

Miljövänlig möjlighet

Det händer av olika skäl att en gravplats återlämnas. En del gravplatser och tillhörande gravvård kan då bli kulturminnesmärkta, medan andra överlåtna gravstenar kan tas om hand för möjlighet till återanvändning.

Att återanvända en gravsten är både ekonomiskt men framförallt miljövänligt, då brytning och transport av sten är resurskrävande. Genom att värna om miljön och ta tillvara på återgångsgravar bevaras även den karaktär som utgör kyrkogårdarna. 

Återlämnade gravplatser på kyrkogårdarna i Uppsala

De återlämnade gravplatsernas utformning varierar, men gemensamt för de gravstenar som finns tillgängliga att återanvända är fint råmaterial som kan slipas om och förses med nya inskriptioner. 

Flera av återgångsgravarna har ståtliga gravstenar med tillhörande gravramar. På dessa gravplatser sker den nya gravsättningen i det övre jordlagret där det inte är gravsatt tidigare. Flest alternativ av den här varianten finns för närvarande med centralt läge på Gamla kyrkogården.

På Berthåga kyrkogård finns även undanlagda stenar som efter slipning och gravering, ombesörjt av stenens köpare, kan placeras och användas på nytt under förutsättning att stenens storlek stämmer överens med gravplatsbestämmelserna för vald gravplats. 

Övertagande av befintlig gravvård gäller för användning inom kyrkogårdarna i Uppsala stad. Vid övertagandet betalas en engångsavgift till Uppsala kyrkogårdar.

Mer information och visning

Vid funderingar eller för visning av tillgängliga alternativ står Uppsala kyrkogårdar gärna till tjänst. Kontaktuppgifter finner du via länken nedan. 

Kontakta Uppsala kyrkogårdar

Vi ansvarar för begravningsverksamheten. Vill du veta mer om oss, om lediga jobb eller om du har frågor kring begravning, kyrkogårdarna och gravskötsel, hittar du kontaktuppgifter här.

Miljöarbete

Kyrkogårdarna med sina grönområden är en värdefull del av vår gemensamma livsmiljö. Ett vilorum för de avlidna och en tillgång för besökande, men även en viktig plats för den biologiska mångfalden. Miljötänket är genomgående i all vår verksamhet, både kort- och långsiktigt.