Foto: Henrik Viberg

Visningsfilmer från Uppsala domkyrka

Här hittar du temavisningar, historiska visningar och utflykter till domkyrkans gömda rum, alla i kortfilmsform med medverkan av katedralens kunniga medarbetare. Välkommen in under valven!

Domkyrkans södra fönsters målningar avspeglar sig i klara färger i solreflexerna på södra korets vägg.

En vandring genom domkyrkans kor och kapell

Välkommen till en filmad guidning där Annika Franzon tar dig med in i domkyrkan och berättar dess historia. Nu går vi på rundtur i koren!

Visningsfilmer: domkyrkans historia

Uppsala domkyrka har en rik och brokig historia som gör sig påmind överallt i det stora kyrkorummet och de mindre sidokoren. Här får du veta mer om de skeenden och människoöden som präglat domkyrkan genom århundradena.

Interiör från Torn-Pelles krypin, högt uppe i Norra tornet.

Visningsfilmer: domkyrkans gömda rum

En katedral är inte bara mäktiga valv, rum för gudstjänst och skatter som påminner om vår historia. Det finns också en mängd mer undangömda platser som de flesta av oss vanligtvis inte har tillträde till. Men - här välkomnas du in i några av domkyrkans "hemliga" utrymmen. Kliv på!

Visningsfilmer: särskilda teman

Kyrkorum är rika på föremål, bilder och symboler som rymmer sina egna berättelser men vars betydelse inte alltid är självklara för ett ovant öga. Här får du veta mer om innebörden i mycket av det som möter oss som kyrkobesökare när vi kliver in i katedralen.

Kyrkopedagogisk visning: presentation för skolor

Här berättar domkyrkans pedagoger om de särskilda visningar som arbetats fram för att ge skolelever en fördjupad upplevelse av kyrkorummet.