Foto: Annika Franzon

Vendela Skytte

Vendela Johansdotter Skytte (1608–29) har kallats den mest bildade kvinnan i Sverige före drottning Kristina

Hon var dotter till Maria Nääf och Johan Skytte som var professor och universitetskansler i Uppsala.

En av de första kvinnorna som fick en gedigen utbildning

Vendela Skytte var en av de första kvinnorna i Sverige som fick en gedigen utbildning. När hon var fem år började hon lära sig flera olika språk. Så småningom utökades undervisningen med lektioner i vältalighet, politik, historia och teologi.

Arton år gammal gifte sig Vendela med militären Hans Kyle som sedermera blev landshövding över Vasa län (1642) och Uleåborg (1648). Vendela födde tre barn på kort tid och dog innan hon fyllt tjugoett år. Man vet att hon redan hade börjat planera för sin knappt treåriga dotters undervisning i franska.

Vendela Skytte är begravd i Uppsala domkyrka i samma gravkor som sina föräldrar.

Läs om fler människor i domkyrkan här

Gustav Vasas gravkor

Människor i domkyrkan

I över sjuhundra år har människor sökt sig till Uppsala domkyrka. Här presenteras en handfull av alla dem som har byggt, arbetat eller begravts i domkyrkan.