Foto: Johan Nilsson

Urverk och urtavlor

I Uppsala domkyrkas södra torn finns tre urtavlor (väster, söder, öster) och i det norra tornet en tavla (mot norr).

I södra tornet finns ett urverk som är länkat till visarna på tre urtavlor i tornet (väster, söder och öster). Urverket är också anslutet till ett slagverk som i sin tur är kopplat till två klockor högst uppe i tornet. Verket är anpassat för att slå dubbla slag varje hel timma och enkla för kvartarna. På filmen nedan kan du se hur det fungerar.

I det norra tornet finns ett mindre urverk som är kopplat till visarna som sitter åt den norra sidan.

Justera tiden en gång i veckan 

Urverket drivs av stora lod (vikter). Dessa hissas upp automatiskt av en elektrisk motor. Domkyrkans vaktmästare måste dock justera tiden ungefär en gång i veckan, ibland oftare beroende på väderleken.

Det gamla urververket tillverkat av Polhem 

Det nuvarande urverket är tillverkat av firman Linderoth 1889-90 i samband med den stora restaureringen av domkyrkan i slutet av 1800-talet. Det ersatte då ett urverk som var tillverkat under Christoffer Polhems ledning i början av 1700-talet. Detta urverk finns idag på Nordiska museet.

(Referens: Sveriges kyrkor 234, Uppsala domkyrka VII, s. 234 ff)

Läs mer om byggnaden Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrka förr.

Fakta om byggnaden och fasta inventarier

Här hittar du fakta om domkyrkans torn, domkyrkans mått och fasta inventarier som orglar.