Foto: Rickard Wolrath

Uppsala domkyrkas orglar

Fransk 1800-talsromantik, modernt italienskt orgelbyggande och Sveriges första kororgel - domkyrkans storslagna instrument har många olika pipor i sina register och varje orgel har sin egen klang.

Den största orgeln från sin tid

Åkermanorgeln byggdes 1871 av Per Larsson Åkerman, en av dåtidens främsta svenska orgelbyggare. Den är sedan dess ombyggd och renoverad ett flertal gånger, men har fortfarande kvar det mesta av sin originalkaraktär, bland annat vissa fransk-romantiska drag. Åkermanorgeln är den största bevarade orgeln från denna tid i Sverige. Den senaste omfattande restaureringen utfördes 2020-2022 av Åkerman & Lund Orgelbyggeri och har nu i princip helt återförts till sitt ursprungliga utförande. Orgeln har 50 stämmor på tre manualer och pedal.

Italiensk orgel från 2009

Ruffattiorgeln i norra tvärskeppet är vår tids tydligaste avtryck i domkyrkans interiör. Den är byggd av den italienska firman Fratelli Ruffatti och invigdes 2009. Färgsättningen skapades av konstnären Kjell Andersson. Orgelhuset är placerat i norra tvärskeppet och spelbordet, som är flyttbart, står oftast i korsmitten. Totalt har Ruffattiorgeln 70 stämmor, fördelade på 4 manualer och pedal, som ljuder genom 4000 pipor. En del av dessa pipor är de enda i sitt slag i Sverige.

Första kororgeln i Sverige

Kororgeln byggdes 1950 av den danska firman Marcussen & Søn. Den var den första kororgeln i Sverige och inledde den liturgiska reformrörelsen, då kören flyttades från läktaren i väster fram till koret. Det är ett mekaniskt bygge med slejflådor, 4 fots principal och 15 stämmor på två manualer och pedal. Vid renoveringen 1975 byggdes dock en 16 fots subbas till i pedalen. Fasaden kan tillslutas med två dörrar.

 

Uppsala domkyrka förr.

Fakta om byggnaden och fasta inventarier

Här hittar du fakta om domkyrkans torn, domkyrkans mått och fasta inventarier som orglar.