Foto: Rickard Wolrath

Uppsala domkyrkas orglar

Uppsala domkyrka har fyra orglar: Ruffattiorgeln (IV/70), Åkermanorgeln (III/50), kororgeln (II/15) byggd av Marcussen och ett portativ (I/3) byggt av Menzel.

Ruffattiorgeln i norra tvärskeppet är vår tids tydligaste avtryck i domkyrkans interiör. Den är byggd av den italienska firman Fratelli Ruffatti och invigdes 2009.

Åkermanorgeln byggdes 1871 av Per Larsson Åkerman och har en del fransk-romantiska drag. Den är ombyggd och renoverad, men har fortfarande kvar det mesta av sin originalkaraktär. Åkermanorgeln är den största bevarade orgeln från denna tid i Sverige.

Kororgeln byggdes 1950 av Marcussen. Den var den första kororgeln i Sverige och inledde den liturgiska reformrörelsen, då kören flyttades från läktaren i väster fram till koret.