Foto: Johan Nilsson

Uppsala domkyrkas konservatorsateljéer

Uppsala domkyrka har två avancerade ateljéer för renovering av glasmålningar och textilier. Ateljéerna tar även emot externa uppdrag - allt från rådgivning till åtgärder. Läs mer under respektive ateljé.

Erika Andersson, glaskonservator

Uppsala domkyrkas glasmålningsateljé

Vid Uppsala domkyrka finns en specialbyggd ateljé för att ta hand om glasmålningar. I första hand arbetar ateljén med domkyrkas fönster, men ateljén tar även emot externa uppdrag.

Uppsala domkyrkas textilateljé

Uppsala domkyrkas textilateljé tar emot och renoverar kyrkotextilier från församlingar i hela landet.