Foto: Frida Björsell

Tidigare utställningar i domkyrkan

Här kan du läsa om flertalet av de utställningar som visats i domkyrkan sedan 2013.

Målning, fotografi, textil och skulptur

Domkyrkans utställningar sedan 2013 presenteras här i omvänd kronologisk ordning. Beskrivningarna har skrivits av Kristin Windolf, präst och kulturansvarig i Uppsala domkyrka.

Isak Hall: Oljemålningar
23 september-5 december 2023

2018 fick Isak Hall Svenska kyrkans kulturstipendium ”för sin strävan 
efter att ge gestalt åt det outgrundliga”. I denna utställning i Uppsala 
domkyrka visade Isak Hall nya verk som utforskar landskap, ljus och andlighet. 
Hans verk samtalar med det som återfinns i rummet – arkitekturen, 
ljuset och konsten - och låter betraktaren ana en mystik verklighet bortom den moderna tekniken med alla dess möjligheter och uttryck.

Luis Honojosa Montellano: Förvandlingar
3 juni-31 juli 2023

Prisbelönte Luis Hinojosa Montellano ställde under sommaren 2023 ut ett urval oljemålningar i Uppsala domkyrka. Betraktaren fick ta del av en bildvärld med utrymme för kropp snarare än intellekt, lekfullhet snarare än logik och närvaro snarare än distanserat betraktande. Som teologen Petra Carlsson uttryckt det om hans måleri: ”Färg, form och kropp behöver inte tankens hjälp för att skapa mening och finna förståelse”.

Sanna Sjöswärd: Fading Stories
27 januari-26 februari 2023

Sanna Sjöswärd intervjuade och fotograferade under närmare tre år Förintelsens sista överlevande. Arbetet resulterade i en vandringsutställning bestående av porträttfoton och vittnesmål i form av inspelningar och kortare citat från ett tjugotal överlevande. Det är skildringar av märgbitande sorg, död och våld, hopplöshet och mörker. Samtidigt är det berättelser om civilkurage och hopp. Genom att minnas berättelserna från Förintelsen kan vi förhindra att en av mänsklighetens mörkaste stunder upprepar sig.

Erika Cyrillus: Jona bok genom nålsögat
15 december 2022-22 januari 2023

Prästen Erika Cyrillus arbetade under fyra år med att brodera Jona bok i form av text och illustrationer. Ett urval av dessa ställdes ut i Jagellonska koret. Den sista bilden i utställningen är sydd med 120 000 stygn, vilket tog över ett år. Det tidskrävande hantverket gav också utrymme för meditation kring själva bibelordet som fångades upp i två textpärmar som gick att ta del av i anslutning till utställningen: Broderitankar respektive Bibeltankar.

Ira Löfman: Var hjärtat är
5 november-4 december 2022

I sin utställning visade fotografen Ira Löfman bilder under allhelgonatiden i en tid med stor samtidsoro och otrygghet och samtidigt en tid då vi minns våra nära som gått före oss. I bilderna fanns frågeställningen var vårt hjärta är när vi ställs inför klimatkris, våld och hotet mot människovärdet. 

Kristina Eldon: Velum
18 juni-21 augusti 2022

Sommarens utställning 2022 visades fotografier och textila verk av Kristina Eldon i domkyrkan. visas fotografier och textila verk av konstnären 
Kristina Eldon. Runt högkoret hängde skira sidentyger och av ljuset som silades genom tygen bildades skiftningar och skuggor som gav flyktiga minnen av ljus och associationer till det sårbara, till det som bör skyddas, och till det fördolda. Fotografierna i det Jagellonska gravkoret var hämtade ur Eldons svit Biografiska landskap och tog avstamp i konstnärens egna minnen och upplevelser.

Christine Clifstock: In the Shadows of a Thousand Years
2 oktober-21 november 2021

Utställningen bestod av ett audiovisuellt, interaktivt konstverk som omfattar tio porträtt, en kvinna för varje århundrade. Konstverket uruppfördes hundra år efter att kvinnor för första gången kunnat utöva sin rösträtt i val.
Inspirerad av kvinnornas ursprung i tid och rum skapade Christine Clifstock gestalter i skir glasgravyr, olja och bladmetaller som när de belyses framträder som skarpa och rörliga skuggporträtt. Kompositören Helena Andersson Bromander medverkade med ett ljudlandskap som gav konstverket ytterligare dimensioner.

Christina Lundström: Skapelsens triptyk
8-22 april 2021

Genom ikonerna Gloria, Kyrie och Sanctus vill Christina Lundström förmedla skapelsens skönhet, livets sårbarhet och livets möjligheter samt hur våra liv är insatta i ett stort sammanhang och en del av den skapelsens liturgi som pågår 
omkring oss. Den vill påminna om Guds närvaro i våra liv, vardag och verklighet. Triptyken ställdes ut i Jagellonska koret.

Peter Östlund: Add Yourself #3
18 februari-25 mars 2021

Peter Östlunds videoverk AddYourself #3 gestaltade en lång resa utan  dekorationer och överflödiga kommentarer, med skiftande landskap, årstider och musik. Verket visades på väggen mellan två gravmonument i ett av domkyrkans där den meditativa gestaltningen i filmen förstärktes och det bländande mörkret förtätades av ljuset som sipprade in från de höga kyrkfönstren i den södra  koromgången.

Vassilis Theodorou: Fotografier
29 mars-20 maj 2020

Vasilis Theodorous bilder från kyrkogården i Berthåga gestaltar den vackra 
kyrkogården under årets alla årstider och väcker tankar om livets skörhet och storhet och om vår egen döds oåterkallelighet. Utställningen visades uinder påsk- och fastetid och blev en hjälp att reflektera kring våra ändliga liv och över sambandet mellan människans existens och naturens skönhet. 

Natasha Danberg: Sista middagen
17 juni-9 augusti 2020

Längst fram i domkyrkans södra koromgång ställde konstnären Natasha Dahnberg ut Sista middagen, ett bord som sträckte sig tjugotvå meter, placerat nära högaltaret, med dukar och servetter gjorda av sköraste porslin. Den rysk-svenska konstnären skildrar middagsbordet som en plats för delande av mycket mer än mat - kanske för minnen och drömmar? Måltiden förenar alla människor och middagen fyller för många en central roll i en familj och bland vänner.

Tobias Sjöberg: Nåd 
16 juni-2 september 2019

Utställning med sju installationer och målningar på olika platser i och utanför kyrkan. Jord, ägg, vatten och honung var de material som konstnären arbetade med. Verken belyste förvandlingsprocesser såväl i verken som i betraktaren. Bland annat grävdes en cirkelrund grop utanför katedralens södra sida och genomfördes ett konstnärssamtal med Jonna Bornemark.

Cecilia Björsell: Icke-vetandets moln 
10 mars–14 april 2019

Denna lekfulla installation med textil gestaltning i Jagellonska gravkoret gestaltade molnets betydelse som metafor för icke-vetande och hur vi ständigt sträcker oss mot det oändliga, mot Gud.

Johan Thurfjell: Two hundred suns with my son,
Jag kommer till dig naken
20 oktober–25 november 2018

Två poetiska installationer tog plats i Oxenstiernska gravkoret och i södra sidoskeppet i domkyrkan. I båda verken återkom vattnet som en katalysator för tanken att nå bortom vår verklighet. Det sistnämnda verket var fotsteg som vid första anblicken såg ut som någon hade gått på kyrkgolvet med våta fötter. Fotstegen var applicerade med lack, som med tiden nöttes bort. Verket köptes under utställningstiden in av Statens konstråd.

Bill Viola: Invigning av det permanenta videoverket Visitation
26 oktober 2018

(Se beskrivning och bilder under Visitation Reformation nedan)

Ira Löfman: Inifrån
9 juni-19 augusti 2018

Tre större fotografiska verk hängdes upp i den södra koromgången. Ira Löfman skriver: ”Vi behöver stanna upp för att kunna ta emot alla intryck och omforma dem till egna känslor, tankar och erfarenheter. Vi vet aldrig vad vi kommer att tänka eller känna när vi ser och hör havet, står framför ett träd eller tittar ut genom ett tågfönster. Varje erfarenhet utifrån formas till en inifrån. Vi är en oändlig summa av stora och små känslor, tankar och handlingar. Utställningen handlar om den friheten.” Bilderna hängdes i den södra koromgången.

Bill Viola: Visitation Reformation
1 september-5 november 2017

Utställning med den amerikanske videokonstnären Bill Viola. Fem verk ställdes ut i Uppsala domkyrka. Avsikten var att visa konst i världsklass som hade med människans djupaste existens att göra: födelse, död och förvandlingsprocesser. Utställningen sågs av tusentals människor och när den var över hade församlingen beslutat sig för att förvärva ett av verken: Visitation, som placerats i det Gyllenborgska gravkoret. 
Projektledare: Kristin Windolf. 
Curator: Linda Wallenberg. 
I samarbete med Kungl. Vitterhetsakademien, Bill Viola studio, galleriet Blain and Southern i london, Världsklass Uppsala, Region Uppsala, Gustavianum -Uppsala universitet, Uppsala kommun-Uppsala konstmuseum och Sensus. 

Knutte Wester: En hemlig plats
20 april–26 maj 2016

Under ett skollov byggde konstnären, som året innan tilldelats Svenska kyrkans kulturstipendium, tillsammans med några gömda flyktingbarn en koja. Kojan flätades av hundratals tunna kvistar. Varsamt ersatte sedan Wester varje torkat löv med ett vax och långsamt transformerades kvistarna till brons. Varje knut är en tanke, varje kvist ett minne. Kojan hängde tio centimeter ovan golv vid den södra ingången. 
I samarbete med Svenska kyrkan på nationell nivå, Diakonins hus och Sensus.

Ira Löfman och Sofie Arwidsson: Nåd - en utställning om kärlek
12 juni-23 augusti 2016

Ett av reformationens stora ord är nåd. Nåden vänder upp och ner på föreställningen om merit och lön. Konstnärerna tolkar detta med sina olika uttryck; Sofie Arfwidson med starka oljemålningar och Ira Löfman med lågmälda och poetiska fotografier. Verken hängdes i den östra delen av domkyrkan, runt högkoret.

Emmanuel Garibay: För att världen ska leva
December 2015-januari 2016

En vandringsutställning producerad av Svenska kyrkan på nationell nivå. Konstnären hämtar inspiration till sina motiv bland den fattiga och hårt arbetande befolkningen i Filippinerna med budskapet att Kristus delar människans utsatthet. Utställningen vill väcka samtal om hur tron kan möta samtidens frågor och fanns på flera platser i hela domkyrkan. I samarbete med Svenska kyrkan på nationell nivå.

Tord Harlin: Domkyrkans teckenspråk
12 juni–23 augusti 2015

Fotografier som tolkade domkyrkans teckenspråk på väggar och i tak. Utställningen syftade till att lyfta fram och förstärka evangeliet - det glada budskapet. Utställningen visades i stora delar av kyrkan.

Madeleine Swanström: En resa i tiden
3-29 maj 2015

Textil gestaltning med en medeltida mässhake tolkad utifrån vår samtid visades i Banérs kor. I Horns kor visades vävnader med ett abstrakt uttryck samt texter om den mässhake som Johan Ulvsson bar för femhundra år sedan, och som finns i domkyrkans skattkammare. I samarbete med Linköpings universitet och Vision Forum.

Himlen är här
18 juni-16 november 2014

I utställningen visades närmare sextio konstföremål från kyrkor i Uppsala stift, museer och bibliotek, i ett möte med samtida konst. Den handlade om möten – mellan dåtid och nutid, människa och Gud, jordiskt och himmelskt. Föremålen hade rest till Uppsala domkyrka, så som de en gång färdades från de verkstäder där de tillverkades, lokala eller de främsta i Europa, till den kyrka som beställt dem. ​Utställningen var inspirerad av den spanska utställningsserien Las Edades del Hombre som lockat miljontals besökare och av de stora kyrkokonstutställningarna på olika platser i landet i början av 1900-talet. 
Utställningsproducent: Helene Warpe.

Mats Lodén: Konkrement - den blå katedralen
3 maj–16 juni 2013

Konkrement är en mobil skulptural installation gjord av timmer som konstnären Mats Lodén fick Svenska kyrkans kulturstipendium för. Verket, som nästan såg ut som ett skelett, såg ut att endera resas upp eller falla. Katedralen stod öppen mot himlen, på platsen mellan Odinslund och Helga Trefaldighets kyrka, och fast förankrad i jorden och inbjöd till reflektion kring mänsklig strävan likaväl som förstening.  I och kring Helga Trefaldighets kyrka ägde rum: föreställningen Frans och Klara, konstperformance Stabat Mater med SU-EN, Qi-Gong och meditation samt seminariet Störa och beröra i Gustavianum. 
Projektledning: Kristin Windolf, Anna Ehn och Erika Hedenström. 
I samverkan med Uppsalas fem församlingar, Svenska kyrkan på nationell nivå, Uppsala kommun-kulturnämnden, Sensus och Uppsala universitet.

Utställningar

Framträdande samtida konstnärer deltar regelbundet med utställningar i Uppsala domkyrka. Ofta behandlas religiösa och existentiella teman.