Foto: Frida Björsell

Tidigare utställningar i domkyrkan

Här kan du se smakprov och läsa om flertalet av de utställningar som visats i domkyrkan sedan 2013.

Målning, fotografi och skulptur

Utställningarna presenteras här i omvänd kronologisk ordning. Nedan hittar du också ett bildspel med smakprov från de flesta av de utställningar som visats sedan 2013. Beskrivningarna har skrivits av Kristin Windolf, präst och kulturansvarig i Uppsala domkyrka.

Natasha Danberg: Sista middagen
17 juni-9 augusti 2020

Längst fram i domkyrkans södra koromgång ställde konstnären Natasha Dahnberg ut Sista middagen, ett bord som sträckte sig tjugotvå meter, placerat nära högaltaret, med dukar och servetter gjorda av sköraste porslin. Den rysk-svenska konstnären skildrar middagsbordet som en plats för delande av mycket mer än mat - kanske för minnen och drömmar? Måltiden förenar alla människor och middagen fyller för många en central roll i en familj och bland vänner.

Tobias Sjöberg: Nåd 
16 juni-2 september 2019

Utställning med sju installationer och målningar på olika platser i och utanför kyrkan. Jord, ägg, vatten och honung var de material som konstnären arbetade med. Verken belyste förvandlingsprocesser såväl i verken som i betraktaren. Bland annat grävdes en cirkelrund grop utanför katedralens södra sida och genomfördes ett konstnärssamtal med Jonna Bornemark.

Cecilia Björsell: Icke-vetandets moln 
10 mars–14 april 2019

Denna lekfulla installation med textil gestaltning i Jagellonska gravkoret gestaltade molnets betydelse som metafor för icke-vetande och hur vi ständigt sträcker oss mot det oändliga, mot Gud.

Johan Thurfjell: Two hundred suns with my son,
Jag kommer till dig naken
20 oktober–25 november 2018

Två poetiska installationer tog plats i Oxenstiernska gravkoret och i södra sidoskeppet i domkyrkan. I båda verken återkom vattnet som en katalysator för tanken att nå bortom vår verklighet. Det sistnämnda verket var fotsteg som vid första anblicken såg ut som någon hade gått på kyrkgolvet med våta fötter. Fotstegen var applicerade med lack, som med tiden nöttes bort. Verket köptes under utställningstiden in av Statens konstråd.

Bill Viola: Invigning av det permanenta videoverket Visitation
26 oktober 2018

(Se beskrivning och bilder under Visitation Reformation nedan)

Ira Löfman: Inifrån
9 juni-19 augusti 2018

Tre större fotografiska verk hängdes upp i den södra koromgången. Ira Löfman skriver: ”Vi behöver stanna upp för att kunna ta emot alla intryck och omforma dem till egna känslor, tankar och erfarenheter. Vi vet aldrig vad vi kommer att tänka eller känna när vi ser och hör havet, står framför ett träd eller tittar ut genom ett tågfönster. Varje erfarenhet utifrån formas till en inifrån. Vi är en oändlig summa av stora och små känslor, tankar och handlingar. Utställningen handlar om den friheten.” Bilderna hängdes i den södra koromgången.

Bill Viola: Visitation Reformation
1 september-5 november 2017

Utställning med den amerikanske videokonstnären Bill Viola. Fem verk ställdes ut i Uppsala domkyrka. Avsikten var att visa konst i världsklass som hade med människans djupaste existens att göra: födelse, död och förvandlingsprocesser. Utställningen sågs av tusentals människor och när den var över hade församlingen beslutat sig för att förvärva ett av verken: Visitation, som placerats i det Gyllenborgska gravkoret. 
Projektledare: Kristin Windolf. 
Curator: Linda Wallenberg. 
I samarbete med Kungl. Vitterhetsakademien, Bill Viola studio, galleriet Blain and Southern i london, Världsklass Uppsala, Region Uppsala, Gustavianum -Uppsala universitet, Uppsala kommun-Uppsala konstmuseum och Sensus. 

Knutte Wester: En hemlig plats
20 april–26 maj 2016

Under ett skollov byggde konstnären, som året innan tilldelats Svenska kyrkans kulturstipendium, tillsammans med några gömda flyktingbarn en koja. Kojan flätades av hundratals tunna kvistar. Varsamt ersatte sedan Wester varje torkat löv med ett vax och långsamt transformerades kvistarna till brons. Varje knut är en tanke, varje kvist ett minne. Kojan hängde tio centimeter ovan golv vid den södra ingången. 
I samarbete med Svenska kyrkan på nationell nivå, Diakonins hus och Sensus.

Ira Löfman och Sofie Arwidsson: Nåd - en utställning om kärlek
12 juni-23 augusti 2016

Ett av reformationens stora ord är nåd. Nåden vänder upp och ner på föreställningen om merit och lön. Konstnärerna tolkar detta med sina olika uttryck; Sofie Arfwidson med starka oljemålningar och Ira Löfman med lågmälda och poetiska fotografier. Verken hängdes i den östra delen av domkyrkan, runt högkoret.

Emmanuel Garibay: För att världen ska leva
December 2015-januari 2016

En vandringsutställning producerad av Svenska kyrkan på nationell nivå. Konstnären hämtar inspiration till sina motiv bland den fattiga och hårt arbetande befolkningen i Filippinerna med budskapet att Kristus delar människans utsatthet. Utställningen vill väcka samtal om hur tron kan möta samtidens frågor och fanns på flera platser i hela domkyrkan. I samarbete med Svenska kyrkan på nationell nivå.

Tord Harlin: Domkyrkans teckenspråk
12 juni–23 augusti 2015

Fotografier som tolkade domkyrkans teckenspråk på väggar och i tak. Utställningen syftade till att lyfta fram och förstärka evangeliet - det glada budskapet. Utställningen visades i stora delar av kyrkan.

Madeleine Swanström: En resa i tiden
3-29 maj 2015

Textil gestaltning med en medeltida mässhake tolkad utifrån vår samtid visades i Banérs kor. I Horns kor visades vävnader med ett abstrakt uttryck samt texter om den mässhake som Johan Ulvsson bar för femhundra år sedan, och som finns i domkyrkans skattkammare. I samarbete med Linköpings universitet och Vision Forum.

Himlen är här
18 juni-16 november 2014

I utställningen visades närmare sextio konstföremål från kyrkor i Uppsala stift, museer och bibliotek, i ett möte med samtida konst. Den handlade om möten – mellan dåtid och nutid, människa och Gud, jordiskt och himmelskt. Föremålen hade rest till Uppsala domkyrka, så som de en gång färdades från de verkstäder där de tillverkades, lokala eller de främsta i Europa, till den kyrka som beställt dem. ​Utställningen var inspirerad av den spanska utställningsserien Las Edades del Hombre som lockat miljontals besökare och av de stora kyrkokonstutställningarna på olika platser i landet i början av 1900-talet. 
Utställningsproducent: Helene Warpe.

Mats Lodén: Konkrement - den blå katedralen
3 maj–16 juni 2013

Konkrement är en mobil skulptural installation gjord av timmer som konstnären Mats Lodén fick Svenska kyrkans kulturstipendium för. Verket, som nästan såg ut som ett skelett, såg ut att endera resas upp eller falla. Katedralen stod öppen mot himlen, på platsen mellan Odinslund och Helga Trefaldighets kyrka, och fast förankrad i jorden och inbjöd till reflektion kring mänsklig strävan likaväl som förstening.  I och kring Helga Trefaldighets kyrka ägde rum: föreställningen Frans och Klara, konstperformance Stabat Mater med SU-EN, Qi-Gong och meditation samt seminariet Störa och beröra i Gustavianum. 
Projektledning: Kristin Windolf, Anna Ehn och Erika Hedenström. 
I samverkan med Uppsalas fem församlingar, Svenska kyrkan på nationell nivå, Uppsala kommun-kulturnämnden, Sensus och Uppsala universitet.

Utställningar i Uppsala domkyrka

Framträdande samtida konstnärer deltar regelbundet med utställningar i Uppsala domkyrka. Ofta behandlas religiösa och existentiella teman.