Foto: Annika Franzon

Uppsala domkyrkas textilateljé

Uppsala domkyrkas textilateljé tar emot och renoverar kyrkotextilier från församlingar i hela landet.

Trasiga mässhakar, solkiga stolor, för långa antependier och fläckade kalkkläden är exempel på sådant som kan lämnas in. Församlingar som behöver hjälp att lösa förvaringsproblem i kyrkan eller få en genomgång av vårdbehov kan få besök av Anna Ehn Lundgren som förestår ateljén.

Anna Ehn Lundgren är konservator med inriktning på textil (ordinarie medlem i Nordiska konservatorförbundet, NKF). Hon har tidigare arbetat på Armémuseum i Stockholm.

I boken Prästens kläder och kyrkans textilier beskrivs hur prästens kläder, både ämbetsdräkten och de plagg som används i gudstjänsten, ser ut och vad de har för funktion och historia. Kyrkorummets textilier och deras symbolik har fått sitt kapitel, liksom vården av textilierna.

Boken är skriven av textilateljéns förra konservator Gunnel Berggrén och finns att köpa i Katedralbutiken i Uppsala domkyrka. 

KONTAKT UPPSALA DOMKYRKAS TEXTILATELJÉ

Uppsala domkyrkas textilateljé

Domkyrkoplan 5-7, 753 10 Uppsala.

Besöksadress

Domkyrkoplan 5-7

Kontaktperson

Anna Ehn Lundgren
Ansvarig konservator

Telefon: 018-430 36 27