Foto: Magnus Aronson

Kultursamtal och konstutställningar

Uppsala domkyrka arrangerar regelbundet angelägna samtal med vår tids tongivande författare och arrangerar utställningar av ett brett spektrum av konstnärer. Läs om kommande utställningar och samtal.

Författarsamtal

Varje termin hålls öppna samtal med aktuella författare i Uppsala domkyrka. Ofta är utgångspunkten en nyutgiven roman eller annan litteratur, och lika ofta handlar samtalet i frågor om identitet, tro och relationer.

Utställningar

Framträdande samtida konstnärer deltar regelbundet med utställningar i Uppsala domkyrka. Ofta behandlas religiösa och existentiella teman.

"På spaning efter själen"

Följ en existentiell podcast och föreläsningsserie i samarbete mellan Uppsala domkyrkoförsamling, Stadsbiblioteket och S:t Lukas.

Katedralens vänner

Katedralens vänner välkomnar alla som vill hjälpa till att bidra till domkyrkans omvårdnad och utveckling.

Bra att veta inför besöket

Inför ditt besök

Välkommen till Uppsala domkyrka. Här hittar du den information du behöver inför ditt besök i Uppsala domkyrka.