Foto: Andreas Synning /Ikon

Inför ditt besök

Välkommen till Uppsala domkyrka. Här hittar du den information du behöver inför ditt besök i Uppsala domkyrka.

Välkommen till Uppsala domkyrka

Domkyrkans öppettider

Öppet alla dagar kl. 08.00–18.00

  • Vid gudstjänst, begravning, dop, vigsel och konsert är tillgängligheten begränsad.
  • Under högmässan på söndagar kl. 11.00 - ca 12.30 är inte rundvandring i domkyrkan möjlig.
  • Inför högmässa, begravning, vigsel, konsert stängs kyrkan för andra än deltagare en stund före starttid.

Har du frågor om tillgänglighet eller verksamhet vid ett visst datum?

Se kalendern nedan där du hittar information om när det är gudstjänst, vigsel, konsert etc. Du kan också ringa  018-430 36 30 för att få information om tillgängligheten. 

Avvikande öppettider

Valborgsmässoafton 30 april och midsommarafton kl 08.00-12.00. 

Ett heligt rum

Varje dag söker sig människor till Uppsala domkyrka för bön och gudstjänst. För att respektera det heliga rummet och för allas trivsel och trygghet gäller följande i Uppsala domkyrka:

  • Vi visar omsorg om varandra i kyrkorummet.  

  • Vänligen, ta inte med mat eller dryck in i kyrkan, men besök gärna Katedralkaféet. 

  • Hundar och husdjur får inte följa med in.  

  • Det är inte tillåtet att fotografera/filma enskilda personer och under gudstjänster och konserter men du är välkommen att för privat bruk fotografera/filma kyrkorummet med dess utsmyckningar och sevärdheter.  

Hitta till Uppsala domkyrka 

Från Uppsala centralstation 

Foto: Jim Elfström

Från Uppsala centralstation är det 1 km gångväg som tar ca 15 minuter att gå. 

Med bil och turistbuss

Från E4:an är det skyltat Uppsala domkyrka. Läs mer om parkering nedan. 

Tillgänglighet

Uppsala domkyrka är tillgänglig för rullstol och rollator. Dock är Skattkammaren tyvärr inte tillgänglig med barnvagn, rollator eller rullstol. Vid brandlarm är hissen avstängd och för att utrymma Skattkammaren måste besökare använda en spiraltrappa och gångbrygga på taket.

Ramp vid kant underlättar för rullstolar, rollatorer och barnvagnar
Ramp vid kant underlättar för rullstolar, rollatorer och barnvagnar Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Parkeringsplats för rörelsehindrade 

Norr om domkyrkotornen finns en parkeringsplats för rörelsehindrade. Just nu går det inte att nå parkeringen från S:t Eriks torg. Sväng in på Biskopsgatan från Drottninggatan. 

Hörselslinga

Det finns hörselslinga som alltid används när ljudet är förstärkt under gudstjänster och konserter.

Toaletter

Toaletter finns i Katedralkaféets källarplan. 

Gruppbesök

Uppsala domkyrka har ingen entréavgift. Däremot är det visningsavgift 600 kr för grupp som har med sig egen guide. Visningsavgiften betalas i Katedralbutiken (kort, kontanter eller voucher för faktura).

Om butiken är stängd kan voucher eller kontanter läggas i myntbox utanför butiksdörren.

Fotografering och filmning

Det är inte tillåtet att fotografera eller filma vid gudstjänster och konserter. När verksamhet inte pågår är det tillåtet att fotografera/filma för privat bruk. Det är inte tillåtet att fotografera/filma enskilda personer.

För frågor, kontakta: uppsala.domkyrka@svenskakyrkan.se