Foto: Magnus Aronsson/IKON

Videoverket Visitation

Nyhet

Lördag den 27 oktober 2018 invigdes videoverket Visitation av Bill Viola i Uppsala domkyrka. Det är den första permanenta installationen av ett videoverk i en svensk kyrka.

Verket Visitation av Bill Viola finns sedan oktober 2018 permanent i Gyllenborgska koret i Uppsala domkyrka. Det är möjligt att ta del av verket alla dagar då kyrkan är öppen. Dock finns det tillfällen då det stängs av temporärt. Vid högmässa och konsert stängs verket av helt en (1) timme innan gudstjänsten/konserten börjar och startas strax efter. Vid mindre veckomässor och andakter, körövningar och vid vissa visningar är verket igång, dock utan ljud. Utställningskatalog finns att köpa i butiken.

Mer information

Kristin Windolf, kristin.windolf@svenskakyrkan.se