Foto: PMB-media

Samtal om kristen tro

Nyhet

Är du nyfiken på kristen tro? Att dela tankar och funderingar med andra om mening och liv? Delta i en öppen samtalsgrupp med möjlighet att bli döpt/konfirmerad.

Plats för funderingar om tro och liv

Är du nyfiken på kristen tro? Att dela tankar och funderingar med andra om mening och liv? Välkommen att delta i en samtalsgrupp med möjlighet att bli döpt/konfirmerad.

Medverkande: Jonas Lindberg och Charlotta Ingerholt

Plats & tid: Katedralkaféet vid Uppsala domkyrka, en torsdag i månaden kl 18.00 med start 14 oktober.

Information/anmälan

Jonas Lindberg, tel 018-430 36 04

Ett samarbete med Sensus.