Nils Rosén von Rosenstein

Författaren av världens första bok i barnmedicin.

Nils Rosén von Rosenstein (1703–76) var samtida med Carl von Linné och hade den andra professuren i medicin vid Uppsala universitet. Medan Linné var inriktad på botanik sysslade Rosén med praktisk medicin.

Mest känd blev Rosén för sin barnläkarbok, den första någonsin i världen. I sitt arbete på sjukhuset införde han det vi idag kallar sjukjournaler. Nils Rosén von Rosenstein var också en av dem som lanserade smittkoppsympning (vaccinering) i Sverige.

Trots sina stora insatser blev han inte lika känd som Linné men är precis som sin kollega begravd i Uppsala domkyrka. Minnestavlan över Nils Rosén von Rosenstein sitter till vänster vid ingången till Oxenstiernska gravkoret.