Nathan Söderblom

Legendarisk ärkebiskop och Nobels fredspristagare.

Nathan Söderblom (1866–1931) var ärkebiskop 1914–31. I början av sin karriär var Söderblom pastor i Svenska kyrkan i Paris. Hans specialområde inom teologin var religionshistoria och han fick professorstjänster i både Uppsala och Tyskland.

Nathan Söderblom utsågs till ärkebiskop samma år som första världskriget började. Under hela sin ärkebiskopsperiod var han engagerad i fredsfrågor och strävade efter att olika kristna samfund skulle samtala och samarbeta mer med varandra för att gynna freden.

År 1925 bjöd Söderblom in till ett stort ekumeniskt eller mellankyrkligt möte i Stockholm och Uppsala, det första i sitt slag. Av den anledningen fick han ta emot Nobels fredspris 1930.

När Nathan Söderblom dog gjordes ett undantag från det redan mer än hundra år gamla förbudet att begrava inomhus i kyrkorna. Hans grav ligger i domkyrkans högkor.