Nathan Söderblom

Legendarisk ärkebiskop och Nobels fredspristagare.

Nathan Söderblom (1866–1931) var ärkebiskop 1914–31. I början av sin karriär var Söderblom pastor i Svenska kyrkan i Paris. Hans specialområde inom teologin var religionshistoria och han fick professorstjänster i både Uppsala och Tyskland.

Arbetade för fred och samförstånd 

Nathan Söderblom utsågs till ärkebiskop samma år som första världskriget började. Under hela sin ärkebiskopsperiod var han engagerad i fredsfrågor och strävade efter att olika kristna samfund skulle samtala och samarbeta mer med varandra för att gynna freden.

Tog emot Nobels fredspris 

År 1925 bjöd Söderblom in till ett stort ekumeniskt eller mellankyrkligt möte i Stockholm och Uppsala, det första i sitt slag. Av den anledningen fick han ta emot Nobels fredspris 1930.

Begraven i domkyrkans högkor 

När Nathan Söderblom dog gjordes ett undantag från det redan mer än hundra år gamla förbudet att begrava inomhus i kyrkorna. Hans grav ligger i domkyrkans högkor.

Läs mer om fler människor och deras kopplingar till domkyrkan

Gustav Vasas gravkor

Människor i domkyrkan

I över sjuhundra år har människor sökt sig till Uppsala domkyrka. Här presenteras en handfull av alla dem som har byggt, arbetat eller begravts i domkyrkan.