Foto: Mark Harris & Georg Lulich

Människor i domkyrkan

I över sjuhundra år har människor sökt sig till Uppsala domkyrka. Här presenteras en handfull av alla dem som har byggt, arbetat eller begravts i domkyrkan.

Kungligheter i Uppsala domkyrka

Krönta i domkyrkan och senare lagda till sista vilan i gravvalven.

Berömda män i Uppsala domkyrka

Ett stort antal kända män ur Sveriges historia är begravda i domkyrkan. Många av dem har anknytning till Uppsala universitet eller kyrkan.

Berömda kvinnor i Uppsala domkyrka

Många intressanta kvinnor har kopplingar till Uppsala domkyrka. De är ofta mindre kända än männen i domkyrkans historia men hade på sin tid stort inflytande.

Donatorer

Många av dem som gett bidrag till Uppsala domkyrka har varit kvinnor. Det gav dem möjlighet att påverka kyrkorummet.