Gustav Vasas gravkor
Foto: Anders Tukler

Människor i domkyrkan

I över sjuhundra år har människor sökt sig till Uppsala domkyrka. Här presenteras en handfull av alla dem som har byggt, arbetat eller begravts i domkyrkan.

Bilden på en pelare i domkyrkan kan föreställa den franske arkitekten Estienne de Bonnueill.

De som byggde domkyrkan

Arkitekt, mästare och stenhantverkare från Frankrike byggde förmodligen domkyrkan. 1287 skrevs kontrakt med den i Paris bosatte Estienne de Bonnueill.

Kungligheter i Uppsala domkyrka

Krönta i domkyrkan eller lagda till sista vilan i gravvalven.

Erik den helige och andra helgon

Uppsala domkyrka uppfördes på den plats där kung Erik Jedvardsson ska ha dödats 1160 enligt legenden. Erik kom att bli Sveriges särskilda skyddshelgon och kallas Erik den helige eller Sankt Erik.

Berömda män i Uppsala domkyrka

Ett stort antal kända män ur Sveriges historia är begravda i domkyrkan. Många av dem har anknytning till Uppsala universitet eller kyrkan.

Berömda kvinnor i Uppsala domkyrka

Många intressanta kvinnor har kopplingar till Uppsala domkyrka. De är ofta mindre kända än männen i domkyrkans historia men hade på sin tid stort inflytande.

Donatorer

Donatorer, enskilda människor som skänker pengar, har i alla tider varit viktiga för kyrkans arbete och byggnader.

Läs mer om domkyrkans historia

Fördjupa dig i domkyrkans historia

Uppsala domkyrka är en levande kyrka där gudstjänst firas dagligen. Den är också känd som gravkyrka för kungligheter, adel och vetenskapsmän.