Foto: Henrik Viberg

Kyrkopedagogisk visning: presentation för skolor

Här berättar domkyrkans pedagoger om de särskilda visningar som arbetats fram för att ge skolelever en fördjupad upplevelse av kyrkorummet.