Foto: Olle Norling

Kungligheter i Uppsala domkyrka

Krönta i domkyrkan eller lagda till sista vilan i gravvalven.

Från det att domkyrkan invigdes 1435 och fram till 1719 kröntes de flesta av Sveriges kungar och drottningar i Uppsala domkyrka.

Flera kända och mindre kända kungligheter är också begravda här:

Hertig Erik Magnusson, son till kung Magnus Ladulås, flyttades till Uppsala domkyrka några år efter att han dött 1318 efter det som kallats Nyköpings gästabud.

Gustav Vasa bestämde nära tio år före sin död att han ville ha sin gravplats i domkyrkan. År 1560 begravdes han och hans två första drottningar Katarina av Sachsen Lauenburg (död 1535) och Margareta Leijonhufvud (död 1551) i domkyrkans Mariakapell eller Vårfrukor. Hans tredje hustru änkedrottning Katarina Stenbock (död 1621) är också begravd i Vårfrukoret.

Johan III (död 1592), näst äldste son till Gustav Vasa, begravdes i Vårfrukoret liksom hans andra drottning Gunilla Bielke (död 1597). Johans första hustru Katarina Jagellonica (död 1583) kom från Polen och var katolik. Hon har ett eget gravkapell i norra sidogången. Där står också Johan III:s gravmonument.

Prinsessan Elisabet Vasa (död 1597) var Gustav Vasas yngsta dotter och begravdes i Finstakoret alldeles bredvid Vårfrukoret. Som gift var hon hertiginna av Mecklenburg men dog i Sverige. Hennes gravmonument står däremot i Schwerins domkyrka i Tyskland.

Hertig Gustav av Sachsen-Engern-Westfalen (död 1597), Gustav Vasas dotterson, och troligen två minderåriga barn till honom är också begravda i Finstakoret.

Lucretia Magnusdotter Gyllenhielm (död 1624) var inte formellt en kunglighet, men som utomäktenskaplig dotter till hertig Magnus var hon Gustav Vasas barnbarn. Hon adlades till namnet Gyllenhielm och är begravd i domkyrkans nordvästra del.

Gustav Vasas gravkor är längst fram i domkyrkan.

Gustav Vasas gravvalv i Uppsala domkyrka öppnades

För första gången sedan 1945 öppnades Gustav Vasas gravvalv för en översyn av gravvalvet den 4 november 2020. Öppningen skedde med anledning av en nödvändig renovering av hällen som täcker valvet. Samtidigt gjordes en översyn av valvets tillstånd.

Läs om fler personer i domkyrkan

Gustav Vasas gravkor

Människor i domkyrkan

I över sjuhundra år har människor sökt sig till Uppsala domkyrka. Här presenteras en handfull av alla dem som har byggt, arbetat eller begravts i domkyrkan.