Foto: Jonas Tobin

Körer i Uppsala domkyrka

Domkyrkans körer utgör ett betydande inslag i Uppsalas musikliv. Här hittar du kontaktuppgifter och korta fakta om varje kör.

Gosskör och flickkör (från klass 2 till ca 25 år).

Uppsala domkyrkas flickkör (från klass 2 till ca 25 år)

Onsdagar kl 16.30-17.45 Lilla flickkören (åk 2-3)  
Körledare Eva-Marie Hopstadius  
Onsdagar kl 16.30-18.45 Flickkören Maria (klass 4-7)
Onsdagar kl 17.30-20.15 Flickkören Anna (klass 8-ca 25 år)
Repetitionslokal på Domkyrkomusiken Domkyrkoplan 5

Körledare: Margareta Raab
Information och anmälan: www.uppsaladomkyrkasflickkor.se


Uppsala domkyrkas gosskör (från klass 2 till ca 25 år)

Torsdagar kl 16.30-17.45 Lilla gosskören (åk 2-3)
Körledare Eva-Marie Hopstadius 
Tisdagar kl 17.30-20.30 Gosskörens manskör (ingår i konsertkören)
Torsdagar kl 16.30-18.00 Konsertkörens sopraner (klass 4-6)
Repetitionslokal på Domkyrkomusiken på Domkyrkoplan 5

Körledare: Margareta Raab
Information och anmälan:  www.udg.se

Vuxenkörer

Uppsala domkyrka

Collegium Cantorum

Sångsalen, Domkyrkoplan 5
Onsdagar kl 19.00–21.15
Läs mer på Collegium Cantorums hemsida.
Körledare: Ulric Andersson, tfn. 018-430 36 54


Studentkören Schola Cantorum

Sångsalen, Domkyrkoplan 5
Torsdagar kl 18.30–20.45
Läs mer på Schola Cantorums hemsida.
Körledare: Milke Falck, tfn. 018-430 36 08


Uppsala domkyrkokör

Sångsalen, Domkyrkoplan 5
Tisdagar kl 18.45–21.30
Läs mer på Uppsala domkyrkokörs blogg.
Körledare: Milke Falck, tfn. 018-430 36 08


Uppsala katedralsångare

Sångsalen, Domkyrkoplan 5
Läs mer på Uppsala katedralsångares hemsida.
Körledare: Ulric Andersson, tfn. 018-430 36 54

Fler körer i Svenska kyrkan Uppsala

Barnkörer

Vi har körer för barn över hela stan.

Ungdomskörer

Klassiskt, gospel och rock - vi har flera ungdomskörer i våra kyrkor. Läs mer här.

Vuxenkörer

Vill du sjunga tillsammans med andra i någon av våra körer, här hittar du all information.