Foto: Anders Damberg

Katedralens vänner

Katedralens vänner välkomnar alla som vill hjälpa till att bidra till domkyrkans omvårdnad och utveckling.

Katedralens vänner vänder sig till dig som vill värna Uppsala domkyrka. Vi välkomnar alla med intresse för gudstjänst, musik, kultur, arkitektur, historia eller andra sidor av domkyrkan.

Vad gör Katedralens vänner?
- ordnar programaftnar och visningar
- arrangerar utflykter och verksamhet för att fördjupa kunskaperna om katedralen som andlig och kulturell miljö
- sponsrar nödvändiga åtgärder i domkyrkan

Detta kan vi bidra till med praktiska insatser, vårt kunnande från olika verksamhetsfält, våra kontakter och erfarenheter, liksom med ekonomiska bidrag.

Program våren 2023

Onsdag 8 februari kl 19 i Katedralkaféet
Att utveckla en klenod. Åsa Flarup Källmark berättar om sitt arbete som domkyrkoarkitekt.

Onsdag 15 mars i Katedralkaféet
18:30 Årsmöte
19.00 Biskopars och ärkebiskopars skrudar genom tiderna. Textilvetaren Ingela Wahlberg berättar om några av dyrgriparna i Domkyrkans skrudkammare.

Onsdag 12 april kl 19 i Domkyrkan
Moderna textilkonstverk i Domkyrkan. Marie Fagerlind, hemslöjdskonsulent vid Upplandsmuseet, presenterar några av textilierna i Domkyrkans kor.

Onsdag 10 maj kl 19 i Katedralkaféet
Fagrafjärdingen, Riddartorget och S:t Eriks gränd. Ortnamnsforskaren Mats Wahlberg berättar om namn kring Domkyrkan genom tiderna.

Vill du veta mer? kontakta Mats Wahlberg, tel 0707-52 17 18.
Till dig som är medlem och ännu inte meddelat din e-postadress: Skicka ett e-brev till mats.wahlberg@telia.com, så kan du få terminsprogram och annan information via e-post!

Kontakt och avgifter

Medlemsavgifter

Enskild medlem 200 kr/år
Studerande och pensionär 150 kr/år 
Familjemedlem (samma adress) 50 kr/år
Även företag och organisationer kan bli medlemmar. Vill du ha kontakt med Katedralens vänner? Ring Mats Wahlberg, tel 0707-52 17 18.

Vill du bidra?
Katedralens vänners pg: 406 88 16-0.

På gång i Uppsala domkyrka

Vad händer just nu i Uppsala domkyrka? Här kan du läsa om aktuella konserter, gudstjänster, samtal, högtider och allt annat som året runt får vår katedral att leva.