Foto: Anders Damberg

Katedralens vänner

Katedralens vänner välkomnar alla som vill hjälpa till att bidra till domkyrkans omvårdnad och utveckling.

Katedralens vänner vänder sig till dig som vill värna Uppsala domkyrka. Vi välkomnar alla med intresse för gudstjänst, musik, kultur, arkitektur, historia eller andra sidor av domkyrkan.

Vad gör Katedralens vänner?
- ordnar programaftnar och visningar
- arrangerar utflykter och verksamhet för att fördjupa kunskaperna om katedralen som andlig och kulturell miljö
- sponsrar nödvändiga åtgärder i domkyrkan

Detta kan vi bidra till med praktiska insatser, vårt kunnande från olika verksamhetsfält, våra kontakter och erfarenheter, liksom med ekonomiska bidrag.

Program våren 2024

Träffarna hålls 18.00 i Katedralkaféet om inget annat anges.

Onsdag 31 januari 
Sägner och folktro - om hur kyrkobyggnaden kom att få sin bestämda plats
Fil. dr Tommy Kuusela, religionshistoriker  och forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen.

Onsdag 21 februari
John Cullberg, biskop, religionsfilosof och samtidskritiker
Biskop em. Jonas Jonson berättar om John Cullberg, biskop i Västerås 1940–1962. Han kom att i hög grad prägla Västerås stift och hela Svenska kyrkan genom sin roll i den offentliga debatten och sitt principiella försvar av kyrkans frihet.

Onsdag 20 mars 
18:00 Årsmöte
18:30 Att vara domprost i Svenska kyrkans organisation
Möt vår nya domprost Matilda Helg. Uppvuxen i Värmland och med tjänstgöring i Göteborgs och Linköpings stift är det nu Uppsala stift som gäller. Som domprost är hon kyrkoherde för Uppsala pastorat med dess fem församlingar samt har uppdrag i stiftet som ledamot i domkapitlet och ersättare för biskopen i stiftsstyrelsen. 

Onsdag 17 april
”Katolicerande tendenser” – om kroppslighetens återkomst i Svenska kyrkans gudstjänstliv
Sven-Erik Brodd, prof. em. i kyrkovetenskap, tecknar en idéhistorisk bakgrund till kontroverser om liturgiska förändringar under 1800- och 1900-talen, i spänningen mellan protestantism och katolicism.

Vill du veta mer? kontakta Mats Wahlberg, tel 0707-52 17 18.
Till dig som är medlem och ännu inte meddelat din e-postadress: Skicka ett e-brev till mats.wahlberg@telia.com, så kan du få terminsprogram och annan information via e-post!

Här kan du ladda ner och läsa Katedralens vänners informationsfolder.

Kontakt och avgifter

Medlemsavgifter

Enskild medlem 200 kr/år
Studerande och pensionär 150 kr/år 
Familjemedlem (samma adress) 50 kr/år
Även företag och organisationer kan bli medlemmar. Vill du ha kontakt med Katedralens vänner? Ring Mats Wahlberg, tel 0707-52 17 18.

Vill du bidra?
Katedralens vänners pg: 406 88 16-0.

På gång

Vad händer just nu i Uppsala domkyrka? Här kan du läsa om aktuella konserter, gudstjänster, samtal, högtider och allt annat som året runt får vår katedral att leva.