Foto: Annika Franzon

Jakob Ulvsson

Senmedeltida ärkebiskop och grundaren av Uppsala universitet.

Jakob Ulvsson (1430-tal–1521) var Sveriges ärkebiskop 1470–1515. Han studerade i Tyskland och Frankrike och vistades under flera år i Vatikanen. Senast 1465 knöts han till Uppsala domkyrka.

Jakob Ulvsson grundade Uppsala universitet 

Som ärkebiskop är Jakob Ulvsson mest känd för att ha grundat Uppsala universitet 1477, Nordens första universitet. Men han gjorde också stora insatser för klostren, den tidiga boktryckarkonsten och för senmedeltidens kyrkobyggnader. Bland annat stödde han kyrkokonstnärer som Albertus Pictor eller Albert målare.

Jakob Ulvssons grav ligger bakom domkyrkans högaltare, alldeles utanför Vårfrukoret (Vasakoret).

Läs om fler människor i domkyrkan

Gustav Vasas gravkor

Människor i domkyrkan

I över sjuhundra år har människor sökt sig till Uppsala domkyrka. Här presenteras en handfull av alla dem som har byggt, arbetat eller begravts i domkyrkan.